Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Metoda Carla Orffa - zajęcia z instrumentami perkusyjnymi dla dzieci młodszych i starszych

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Opis szkolenia:

Szkolenie opiera się na poznaniu i nabyciu umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion na zajęciach w przedszkolu i w szkole. Gra na instrumentach zawsze wzbudza w dzieciach wielki entuzjazm i sprawia im radość. Na
szkoleniu dowiemy się, jak poprzez grę i śpiew możemy rozwinąć u uczniów muzykalność,
poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą, a także jak za pomocą zabaw
i ćwiczeń przy muzyce kształcić ich refleks, koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie.

 

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych,
nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele
muzyki, osoby prowadzące

 

Cele szkolenia:

 • poznanie założeń metody Carla Orffa
 • poznanie ciekawostek na temat poszczególnych instrumentów
 • poznanie zabaw i ćwiczeń przy użyciu instrumentów perkusyjnych
 • nauka instrumentowania piosenek i utworów muzycznych
 • nauka prostych układów ruchowych, które można połączyć z grą na instrumentach
 • poznanie ciekawych piosenek i ich opracowań na instrumentach perkusyjnych, które znakomicie będą się nadawać na uroczystości szkolne i przedszkolne, a także wspomogą przygotowanie zajęć tematycznych
 • poznanie ćwiczeń z zakresu body percussion
 • zdobycie praktycznej wiedzy zarówno poprzez uczestniczenie w proponowanych formach uczenia piosenek i zabaw jak i poprzez próby tworzenia własnych
  materiałów
 • zapoznanie z przystępną dla dzieci literaturą muzyczną


  Po szkoleniu otrzymasz materiały:
 • opisy ćwiczeń i zabaw prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • gotowe instrumentacje utworów
 • informacje teoretyczne
 • gotowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody Orffa
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem instrumentów
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych
 • obszerną bibliografię

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

1. praktyczne informacje na temat metody Orffa
2. ćwiczenia uwrażliwiające na elementy muzyki, kształcące umiejętność  utrzymania stałego
tempa i pulsu przez grupę
3. nauka piosenek wraz z tworzeniem instrumentacji do nich
4. instrumentacje utworów muzycznych wraz z interpretacjami ruchowymi do nich, do
wykorzystania podczas przedstawień w przedszkolu i szkole
3. przydatne wskazówki do pracy z instrumentarium Orffa
5. pomysły na tworzenie instrumentów ,,domowymi sposobami”
6. ćwiczenia rytmiczno – głosowe, koordynujące dźwięk z ruchem, rytmizujące tekst
7. ćwiczenia z gestodźwiękami (body percussion)
8. nauka tworzenia własnych materiałów

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Paulina Wójcik

Ekspertka w dziedzinie edukacji muzycznej z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Jej specjalizacja obejmuje szeroki zakres metod i technik, w tym zabawy umuzykalniające, metody Carla Orffa i Batii Straussa, a także wykorzystanie muzyki klasycznej w edukacji.

Pasja i Profesjonalizm
Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Obecnie prowadzi prace badawcze i jest w trakcie pisania przewodu doktorskiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest autorką książki "Nauczmy dzieci śpiewać" i licznych artykułów naukowych.

Różnorodność i Integracja
Dzięki biegłej znajomości języka ukraińskiego trenerka prowadzi szkolenia skierowane do dzieci-uchodźców z Ukrainy oraz programy integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich.

Doświadczenie i Referencje
Jej szkolenia cieszą się dużym uznaniem, co potwierdzają pozytywne opinie i współpraca z renomowanymi instytucjami takimi jak Narodowe Forum Muzyki czy ośrodki szkoleniowe Perfectus i Edukacja Interaktywna w Krakowie.

 

Szkolenie archiwalne