Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych, autoryzacja, akredytacja i inne obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą w świetle ustawy o Jakości w Ochronie Zdrowia i Bezpieczeństwie Pacjenta

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

W marcu 2023 r. Sejm RP przyjął ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która wprowadza obowiązek monitorowania zdarzeń niepożądanych przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą i obowiązkową autoryzację dla podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 
Zmieniły się też zasady udzielania akredytacji. Powstał Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych
Zmiany te wymagają od szpitali, POZ-ów i innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (także od praktyk lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów) obowiązkowego stworzenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, raportowania zdarzeń niepożądanych, przeszkolenia personelu medycznego w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych, powoływania zespołów ds. analiz przyczyn zdarzeń niepożądanych i wielu innych zmian systemowo- organizacyjnych. 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w celu uzyskania finansowania świadczeń z NFZ, są zobowiązane do uzyskania  autoryzacji, której proces został na nowo uregulowany.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane w szczególności do:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą tj. m.in. szpitali, POZ-ów, praktyk lekarskich, pielęgniarskich i innych podmiotów leczniczych, zarówno publicznych jak i prywatnych;
 • kadry zarządzającej podmiotów leczniczych;
 • personelu medycznego;
 • pracowników odpowiedzialnym za jakość w podmiotach leczniczych;
 • managerów ochrony zdrowia.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Dowiesz się jakie obowiązki związane z ustawą o jakości spoczywają na podmiocie wykonującym działalność leczniczą, jego kierownictwie i personelu oraz jak się do nich przygotować.
 2. Omówione zostaną m.in.:
  • obowiązki w zakresie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, 
  • zdefiniowane zostaną zdarzenia niepożądane, 
  • wskazane zostanie, kiedy trzeba prowadzić analizę przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych, 
  • jakie obowiązki ciążą na kierowniku podmiotu leczniczego, a jakie na personelu, 
  • co to są działania represyjne.
 3. Zdobędziesz wiedzę na temat tego, na czym polega proces autoryzacji i jak przygotować się do jej uzyskania, po to, żeby nie stracić finansowania ze środków publicznych. 
 4. Dowiesz się, jak wygląda proces uzyskiwania akredytacji, jak funkcjonuje Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych oraz rejestry medyczne.
 5. Dostaniesz praktyczne wskazówki, jak wprowadzić konieczne zmiany w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta-cel wprowadzenia i obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 2. Monitorowanie zdarzeń niepożądanych:
  1. Elementy składające się na system jakości w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
  2. Czym są zdarzenia niepożądane? Definicja, przykłady.
  3. Kategorie zdarzeń niepożądanych wyodrębnione w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
  4. Co oznacza monitowanie zdarzeń niepożądanych?
  5. Które podmioty będą zobowiązanie do raportowania zdarzeń niepożądanych?
  6. Dwupoziomowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych.
  7. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem - jak powinien wyglądać prawidłowo funkcjonujący system w danym podmiocie?
  8. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem a normy ISO oraz inne systemy i procesy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
  9. Obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem. 
  10. Podział obowiązków w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w związku z obsługą zdarzeń niepożądanych.
  11. Zadania kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  12. Zadania personelu podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  13. Ochrona osoby zgłaszającej zdarzenie niepożądane. Działania represyjne.
  14. Nadzwyczajne złagodzenie kary zamiast klauzuli no-fault.
  15. Kwalifikacja zdarzeń niepożądanych na podstawie oceny stopnia ciężkości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia.
  16. Co oznacza analiza przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych?
  17. Zespoły ds. analizy przyczyn źródłowych.
  18. 8 etapów analizy przyczyn źródłowych zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wytycznych do prowadzenia analiz przyczyn źródłowych.
  19. Badanie opinii i doświadczeń pacjentów.
  20. Raport jakości.
  21. Rejestr Zdarzeń Niepożądanych.
  22. Jak przygotować podmiot leczniczy do nowych obowiązków?
 3. Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  1. Wprowadzenie.
  2. Co to jest autoryzacja i dlaczego trzeba ją uzyskać ?
  3. Które podmioty będą zobowiązanie do uzyskania autoryzacji ?
  4. Jakie warunki musi spełnić podmiot ubiegający się o wydanie autoryzacji ?
  5. Wewnętrzny system zarządzania jakością.
  6. Kto wydaje autoryzację?
  7. Wniosek o wydanie autoryzacji, niezbędne elementy.
  8. Harmonogram składania wniosków o autoryzację.
  9. Proces rozpatrywania wniosku o autoryzację.
  10. Co to jest wizyta autoryzacyjna i jak przebiega? Jak przygotować do niej podmiot wykonujący działalność leczniczą ?
  11. Jakie uprawnienia mają pracownicy NFZ w trakcie wizyty autoryzacyjnej ?
  12. Protokół z wizyty autoryzacyjnej.
  13. Uchybienia uniemożliwiające wydanie autoryzacji, jak je usunąć?
  14. Kiedy Prezes NFZ odmawia wydania autoryzacji? Kiedy można złożyć kolejny wniosek o wydanie autoryzacji ?
  15. Czy jest możliwa zmiana autoryzacji ?
  16. Jak przygotować podmiot leczniczy do procesu poprzedzającego uzyskanie autoryzacji?
 4. Akredytacja
  1. Co to jest akredytacja i dlaczego warto ją uzyskać?
  2. Kto udziela akredytacji?
  3. Co obejmują standardy akredytacyjne ?
  4. Ocena stopnia spełnienia standardów akredytacyjnych przez podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji.
  5. Na czym polega procedura oceniająca?
  6. Przebieg przeglądu akredytacyjnego.
  7. Raport z przeglądu
  8. Warunki udzielenia akredytacji.
  9. Kiedy Minister Zdrowia może odmówić udzielenia akredytacji?
  10. Procedura oceniająca w okresie ważności akredytacji.
  11. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora.
  12. Rada akredytacyjna.
  13. Jak przygotować podmiot leczniczy do procesu poprzedzającego uzyskanie akredytacji?
 5. System świadczeń kompensacyjnych.
 6. Rejestry medyczne
 7. Jak przygotować placówkę do nowych przepisów?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Monika Kwiatkowska

Doktor nauk prawych, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in.  w ramach świadczenia pomocy prawnej w administracji publicznej. 
Prowadzi szkolenia dla pracowników sektora medycznego i farmaceutycznego oraz administracji publicznej.
Autorka kilkuset publikacji, w tym monografii z zakresu tematyki jakości w ochronie zdrowia: Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej, komentarzy praktycznych  i odpowiedzi, m.in. z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego.
Certyfikowany mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Szkolenie archiwalne