Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

Ewidencja Odpadów w BDO: Kompleksowy Przewodnik po Platformie

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Praktyczne szkolenie z wykorzystaniem platformy BDO

Podczas szkolenia udostępniony zostanie obraz z wersji testowej BDO (test-bdo.mos.gov.pl/). 
Platforma ta jest tożsama z wersją produkcyjną. Na platformie pokazywane będą ćwiczenia praktyczne, pokazując krok po kroku – gdzie, co, dlaczego i w jaki sposób należy postępować.

Podczas szkolenia oprócz standardowej prezentacji wraz z opisem krok po kroku wszystkich działań na platformie dostęp będzie także do tzw. 'wersji testowej', gdzie pokazywane będą wszystkie funkcjonalności. Jeśli więc będą mieli Państwo jakieś pytania lub wątpliwości co do działania danej funkcji, będzie można to bezproblemowo zweryfikować. 

Każdy z uczestników otrzyma narzędzie składające się z ćwiczeń "KROK PO KROKU" dla omawianych podczas szkolenia zagadnień (zaczynając od logowania, przez moduł kart przekazania odpadów (wystawianie, odrzucanie, korekty), po uzupełnianie każdego z rodzaju kart Ewidencji). W narzędziu znajduje się w sumie ponad 350 multimedialnych 'kroków' (aby przejść dalej, należy zgodnie z instrukcją kliknąć w odpowiednie pole- tożsame z platformą, znajdujące się na screenie z BDO). Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma komplet wzorów KPO/KPOK oraz Kart ewidencji w wersji edytowalnej

Adresaci szkolenia z wykorzystania platformy BDO:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do wpisu do BDO i prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Osoby zatrudnione w firmach zajmujących się odpadami, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO.
 • Pracownicy urzędów i instytucji związanych z ochroną środowiska, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat systemu BDO i jego funkcjonalności oraz wiedzieć jak pomóc przedsiębiorcom w sprawach związanych z ewidencją odpadów.
 • Osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i sposobami postępowania z odpadami.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Najważniejsze informacje o BDO:
  • Kto nie podlega wpisowi do BDO- wyjaśnienia z przykładami;
  • Ewidencja odpadów a uproszczona ewidencja;
  • Odpady komunalne w prowadzonej działalności gospodarczej;
  • Wpis w BDO a obowiązki prowadzenia ewidencji;
  • Opłata roczna w BDO.
 2. Wpis do BDO to dopiero początek – co dalej? Czyli jak prowadzić ewidencję w systemie
  • Logowanie i obsługa podstawowych funkcjonalności
   • Wymóg logowania przez profil zaufany
   • Przypisanie konta do podmiotu
   • Różnice pomiędzy użytkownikiem głównym a podrzędnym – uprawnienia użytkowników
   • Zakładania i aktywacja nowych kont
   • Krótkie omówienie interfejsu
   • Czynności wymagane po każdym logowaniu (wybieranie miejsca prowadzenia działalności i związane z tym następstwa) (ćwiczenia)
  • Karty przekazania odpadów
   • Schematy drogi karty od jej założenia po przypisanie do kart ewidencji – dostępne warianty pracy w BDO
   • Podział na Przekazującego, Transportującego, Przyjmującego – ich funkcje wraz z obowiązkami i możliwościami
   • Podział na KPO i KPOK (odbiór od właścicieli nieruchomości i przekazanie odpadów): teoria a praktyka – ścisłe powiązanie z Kartami Ewidencji
   • Wystawienie KPO/KPOK (ćwiczenia)
   • Przyjęcie karty, jej odrzucenie oraz wystawianie korekt (na co pozwala system a na co nie) (ćwiczenia)
   • Dlaczego należy odrzucać karty, mimo, że można zmienić masę odpadów bez jej odrzucania
   • Potwierdzenie karty przez Transportującego (ćwiczenia)
   • Awaria systemu – postępowania w wypadku braku dostępu do platformy
   • Wyszukiwanie kart w systemie (ćwiczenia)
   • Dlaczego nie należy akceptować kart w systemie bez ich weryfikacji
  • Karty Ewidencji
   • Karta ewidencji odpadów – podział na karty ‘komunalne’ oraz zwykłe
   • Mechanizmy połączenia kart ewidencji z kartami przekazania odpadów: Omówienie wszystkich zmian oraz różnic po aktualizacji BDO!
   • Zakładanie Kart Ewidencji (ćwiczenia)
   • Uzupełnianie Kart ewidencji Odpadów i odpadów Komunalnych (ćwiczenia)
    • Wytworzenia
    • Przetworzenia
    • Przyjęcia
    • Przekazania
   • Papierowa ewidencja odpadów – kiedy jest dopuszczalna i w jaki sposób ją prowadzić
 3. Ustawa o odpadach a mechaniki BDO - interpretacja MKiŚ oraz odpowiedzi z BDO tj. jak faktycznie powinniśmy uzupełniać Ewidencję w BDO?
 4. Przykłady schematów postępowania bezpośrednio na platformie BDO. (ćwiczenia)
 5. Co w przypadku popełnienia błędu, którego nie można wycofać?
 6. Podsumowanie, co w przyszłości ma znaleźć się w BDO? BDO a zewnętrzne zintegrowane aplikacje do Ewidencji Odpadów.
 7. Pytania Uczestników

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Zuzanna Kamińska

Z wykształcenia jest inżynierem środowiska i od ponad 6 lat pracuje w spółce Komunalnej, zajmującej się przetwarzaniem odpadów. Na co dzień, nadzoruje proces prawidłowego ewidencjonowania odpadów oraz ich dalszego zagospodarowania poprzez specjalistyczne podmioty. Z platformą BDO pracuje od momentu jej wdrożenia.

Szkolenie archiwalne