Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej 2023

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Adresaci: 

 • Pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
 • pracownicy administracji publicznej związani z pomocą społeczną,
 • pracownicy domów pomocy społecznej (DPS),
 • pracownicy socjalni,
 • pracownicy placówek medycznych,
 • a także wszyscy zainteresowani aktualnymi zmianami w ustawie o pomocy społecznej.

 

Korzyści:

 1. Zrozumienie i pełne przyswojenie najnowszych zmian w ustawie o pomocy społecznej.
 2. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wprowadzania usług sąsiedzkich i nowych standardów mieszkań chronionych.
 3. Umiejętność skutecznego stosowania nowych przepisów w praktyce zawodowej.
 4. Świadomość nadchodzących zmian, co pozwoli na lepsze przygotowanie się do ich wdrożenia.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Założenia istoty zmian w ustawie o pomocy społecznej
 2. Wprowadzenie usług sąsiedzkich: przedmiot świadczenia, organizator, wykonawca, konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, orzeczenia w sprawie
 3. Zamiany w zakresie mieszkań chronionych – nowe standardy i sposoby udzielenia wsparcia
 4. Kontrakt mieszkaniowy
 5. Decyzje i umowy w ramach mieszkań chronionych
 6. Wsparcie krótkoterminowe w DPS – przedmiot wsparcia i adresaci wsparcia
 7. Realizacja wsparcia krótkoterminowego w DPS (wniosek, decyzje administracyjne, ustalenie odpłatności)
 8. Zgłoszenia o zdarzeniach nadzwyczajnych w DPS – rejestr zgłoszeń, weryfikacja zdarzeń, działania naprawcze
 9. Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej – organy właściwe i zasadność prowadzenia
 10. Zmiany w zakresie zezwoleń na prowadzenie DPS
 11. Zmiany w zakresie ochrony prawnej pracownika socjalnego
 12. Stosowanie przepisów dotychczasowych do spraw wszczętych
 13. Omówienie dalszych planowanych zmian w pomocy społecznej.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

 

Szkolenie archiwalne