Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Ustalanie stawek dotacji w 2024 roku i ich aktualizacja

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Praktyczne szkolenie z ustalania stawek dotacji w 2024 roku i ich aktualizacja

Podstawą szkolenia będą przede wszystkim z praktyczne przykłady i ćwiczenia

Nasz ekspert na Excelu, udostępnionym Uczestnikom pokaże wyliczenia, których należy dokonać przy obliczeniu stawek dotacji.

Zaprezentujemy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. 

Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu Uczestnikowi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia  jest zdobycie wiedzy na temat obliczenia i aktualizacji stawek dotacji na 2024 rok. 

Podczas szkolenia zaprezentujemy nowy sposób wyliczania stawek podstawowej kwoty dotacji oraz wskaźnika zwiększającego na 2024 rok, w oparciu o najnowsze zmiany ustawowe, związane z odliczaniem kwot na dzieci z Ukrainy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak policzyć podstawową kwotę dotacji,  
 • jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji

Adresaci szkolenia z ustalania stawek dotacji:

Szkolenie jest skierowane do:

 • Wójtów,
 • Burmistrzów,
 • Skarbników,
 • Wydziałów Oświaty,
 • Budżetu
 • Pracowników zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna. Ogólne przepisy dotyczące dotacji.
 2. Warunki otrzymania dotacji.
 3. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 4. Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
 5. Warsztaty (praktyczne przykłady) - jak obliczyć podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych, jak obliczyć wskaźnik zwiększający, Obliczanie kwot dotacji na uczniów przedszkoli i szkół. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 6. Aktualizacja i wyrównanie stawek dotacji. Ograniczenie wahań dotacji po aktualizacji. Aktualizacja w trybie szczególnego przypadku.
 7. Obowiązywanie nowych zaktualizowanych stawek dotacji, a wyrównanie.
 8. Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Szkolenie archiwalne