Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Najpopularniejsze rodzaje zatrudnienia- umowa o pracę a umowa zlecenie. Najważniejsze kwestie związane z formą zatrudnienia.

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Najpopularniejsze formy zatrudnienia- umowa o pracę, umowa zlecenie

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie najważniejszych kwestii związanych z zatrudnieniem na podstawie umowę o pracę i umowy cywilnoprawnej. 

Zależy nam na przekazaniu gruntownej wiedzy i usystematyzowaniu zagadnień związanych z możliwościami zatrudnienia, uwzględniając najnowsze zmiany

Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne różnice zarówno w zawieraniu umów oraz ich rozliczaniu.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy:

 1. Zdobędą wiedzę na temat nawiązywania, kontynuacji i rozwiązywania umów o pracę.
 2. Zdobędą umiejętności związane z poznaniem i stosowaniem obowiązków BHP, regulacji dotyczących czasu pracy, urlopów, uprawnień rodzicielskich oraz nowych form organizacji pracy, takich jak praca zdalna.
 3. Poznają kluczowe cechy i różnice między umową o dzieło, umową zlecenia i umową agencyjną.
 4. Uzyskają praktyczną wiedzę na temat zgłaszania umów o pracę, zlecenia i dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz związanych z tym obowiązków składkowych.
 5. Nauczą się, jak różne formy zatrudnienia wpływają na wynagrodzenie, oskładkowanie i opodatkowanie.
 6. Zdobędą umiejętności minimalizowania ryzyka prawnego, w tym "ukrytego stosunku pracy", poprzez właściwe sporządzanie umów i dokumentacji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest do osób:

 • pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych
 • prowadzących działalności gospodarcze zatrudniające pracowników
 • które mają na celu swój rozwój zawodowy.
   

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Umowa o pracę – omówienie najważniejszych aspektów związanych z:

 1. Nawiązaniem umowy o pracę
  • Co to jest stosunek pracy
  • Obowiązki BHP związane z zatrudnieniem pracownika
  • Rodzaje umów o pracę
  • Zasady zawierania umów o pracę zgodnie z nowymi przepisami
 2. Kontynuacją zatrudnienia
  • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracownika
  • Czas pracy
  • Okresy odpoczynku
  • Urlopy pracownicze
  • Zwolnienia od pracy
  • Zwolnienia od pracy 2023r.
  • Elastyczna organizacja pracy
  • Niezdolność do pracy
  • Kontrola trzeźwości
  • Praca zdalna
  • Informacja o warunkach zatrudnienia 2023r.
  • Uprawnienia rodzicielskie
 3. Rozwiązaniem umowy o pracę
  • Możliwości rozwiązania umowy o pracę
  • Jak ustalić i obliczyć okres wypowiedzenia
  • Ochrona przed wypowiedzeniem
  • Nowe świadectwo pracy

 

II. Umowy cywilnoprawne:

 1. Umowa o dzieło – najważniejsze cechy
 2. Umowa zlecenia – najważniejsze cechy
 3. Umowa agencyjna – najważniejsze cechy

 

III. Umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło a Zakład Ubezpieczeń społecznych.

 1. Zgłaszanie umów
 2. Obowiązki składkowe.


IV. Umowa zlecenia – omówienie najważniejszych aspektów związanych z:

 1. Minimalną stawką godzinową
 2. Ewidencjonowaniem godzin realizacji zlecenia
 3. Zbiorowym zleceniem”, a czasem wykonywania usług
 4. Wypłatą za świadczenie usług
 5. Możliwość nie stosowanie minimalnej stawki godzinowej.
 6. PPK a umowa zlecenia
 7. Umowa zlecenia a student/uczeń do 26. Roku – dokumentacja
 8. Limit ulgi dla młodych
 9. Okres przechowywania dokumentacji
 10. Niezbędna dokumentacja do kontroli
 11. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej
 12. Przykład umowy – jak sporządzić umowę by była bezpieczna dla stron – minimalizacja ryzyka „ukrytego stosunku pracy”
 13. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
 14. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
   

V. Różnice w wynagrodzeniu, oskładkowanie i opodatkowaniu umów z różnych form zatrudnienia.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. 

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje.
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

Szkolenie archiwalne