Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Zasiłek macierzyński po zmianie Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej w 2023r.

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie ze zmian w Kodeksie Pracy, dotyczących zasiłku macierzyńskiego

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z 

 • urlopem macierzyńskim,
 • urlopem rodzicielskim, 
 • zasiłkami macierzyńskimi,
 • oraz wpływem nowych przepisów na te kwestie.

Szczegółowo zostaną omówione kryteria i warunki dla osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego, w tym okoliczności, które mogą upoważniać drugiego rodzica do przejęcia tego urlopu, jak pobyt matki lub dziecka w szpitalu, porzucenie dziecka, czy śmierć matki lub dziecka. 

Szczególny nacisk zostanie położony na sytuacje, gdy matka nie posiada ubezpieczenia społecznego.

W części dotyczącej urlopu rodzicielskiego skupimy się na jego długości, możliwościach wydłużenia, sposobach podziału oraz zasadach postępowania przy łączeniu urlopu z pracą. Poruszymy również tematykę skrócenia okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego i zmiany wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Dodatkowo kurs obejmie analizę sytuacji ubezpieczonych, którzy przebywali na urlopie według starych zasad w momencie wejścia w życie nowych przepisów, oraz tych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski. Omówione zostaną również zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, w tym wpływ wieku dziecka oraz różnice między rodzicami."

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zdobycie aktualnej wiedzy na temat najnowszych zmian w Kodeksie Pracy dotyczących zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.
 2. Zrozumienie praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników związanych z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim.
 3. Poznanie sposobów postępowania w specjalnych sytuacjach, jak śmierć dziecka lub matki, oraz w przypadku braku ubezpieczenia społecznego.
 4. Nauka praktycznych umiejętności w zakresie wydłużania, dzielenia i łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, a także zasad skracania urlopu ojcowskiego.
 5. Zdobycie kompetencji w zakresie obliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego, uwzględniając wiek dziecka i różnice między rodzicami.

Adresaci szkolenia z zasiłku macierzyńskiego:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z aktualnymi przepisami i najlepszymi praktykami w zakresie urlopów rodzicielskich i macierzyńskich, a także przysługujących z tego tytułu zasiłków.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Rodzaje urlopów, za które przysługuje zasiłek macierzyński.
 2. Urlop macierzyński- osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu przez drugiego rodzica:
  • pobyt matki w szpitalu
  • pobyt dziecka w szpitalu
  • porzucenie dziecka
  • śmierć dziecka,
  • śmierć matki
  • zasady postępowania gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego, a zachodzi któraś z powyższych sytuacji
 3. Urlop rodzicielski:
  • wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
  • długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
  • sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
 4. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 6. Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami.
 7. Wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku.
 8. Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania praca.
 9. Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
 10. Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.
 11. Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla rodziców pobierających zasiłek w dniu 26 kwietnia 2023 r.
 12. Sposób ustalania i okres, z jakiego ustala się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dariusz Suchorowski

Wieloletni praktyk zajmujący się rozstrzyganiem obowiązku ubezpieczeń społecznych i ustalaniem podstawy wymiaru składek. Zagadnienia te sprawdzał i weryfikował jako inspektor kontroli ZUS, następnie jako wicedyrektor w jednym z Oddziałów ZUS. 
Był również członkiem komisji egzaminacyjnej na stanowisko inspektora kontroli. 
Od kilku lat jest trenerem i wykładowcą na wyższych uczelniach oraz w firmach szkoleniowych.

Szkolenie archiwalne