Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Ochrona sygnalistów w organizacji

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
23.07.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (5h)

Trener

Kamil Miśtal

Cena
529 zł

Celem szkolenia z ochrony sygnalistów jest zapoznanie z nową regulacją prawną, jaką są przepisy dyrektywy o sygnalistach. Ze względu na konieczność zapewnienia jej bezpośredniego stosowania określone podmioty winny dokonać terminowego i prawidłowego jej wdrożenia. Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe założenia przepisów dyrektywy oraz przedstawiony zostanie przykładowy plan wdrożenia omawianej dyrektywy w organizacji. Metoda warsztatowa szkolenia pozwoli na właściwe podanie gotowych rozwiązań w omawianej materii. Całość szkolenia będzie wzbogacona o przykłady dobrych praktyk w tworzeniu dokumentacji wymaganej przez dyrektywę.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zdobycie kompleksowej wiedzy na temat dyrektywy UE o sygnalistach i jej bezpośredniego stosowania w praktyce organizacyjnej.
 2. Poznanie praktycznych aspektów wdrożenia dyrektywy, w tym tworzenia kanałów zgłoszeń i procedur ochronnych.
 3. Nabycie umiejętności zapewnienia zgodności z RODO w kontekście ochrony danych osobowych sygnalistów.
 4. Zrozumienie roli kultury organizacyjnej w procesie ochrony sygnalistów i sposobów eliminacji działań odwetowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, zarządzania wiedzą, zgodności, tworzenia procedur w organizacjach oraz urzędach, a także do pracowników działów prawnych, osób zajmujących się ochroną danych osobowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony sygnalistów.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania dyrektywy
 2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy
 3. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy
 4. Etapy wdrożeniowe dyrektywy
 5. Terminy wdrożeniowe
 6. Typologia i definicje sygnalisty
 7. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę
 8. Zgłoszenia fałszywe i pieniacze
 9. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości – aspekty wdrożeniowe
 10. Kanały przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów z odniesieniem do normy prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO – aspekty formalne
 11. Środki ochrony sygnalistów (z uwzględnieniem zagadnień kultury organizacyjnej)
 12. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń
 13. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą
 14. Kontakt z sygnalistą – aspekty formalne
 15. Ochrona danych osobowych sygnalistów
 16. RODO a dyrektywa o sygnalistach – czy będą nakładane kary?
 17. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione
 18. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty
 19. Konsekwencje wykrycia naruszenia
 20. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe
 21. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach
 22. Jak napisać procedurę dotyczącą obszaru zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów?
 23. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji
 24. Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach
 25. Zabezpieczenie kanałów zgłoszeń naruszeń
 26. Eliminacja działań odwetowych a przepisy prawa pracy
 27. Audyt systemu ochrony sygnalistów

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.