Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Obieg dokumentów w urzędzie a platforma ePUAP2

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Platforma ePUAP- praktyczne warsztaty

Szkolenie z obsługi platformy ePUAP jest kompleksowym kursem przeznaczonym dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Program szkolenia obejmuje szeroki zakres zagadnień, począwszy od obowiązków prawnych dotyczących doręczania dokumentów elektronicznych, poprzez praktyczne aspekty korzystania z platformy ePUAP2, aż po zaawansowane operacje w systemie ESP i zarządzanie danymi osobowymi
 

Korzyści z udziału w praktycznym szkoleniu z obsługi platformy ePUAP2:

 1. Zrozumienie Obowiązków Prawnych dotyczących doręczania dokumentów elektronicznych
 2. Szkolenie zapewnia praktyczne umiejętności związane z obsługą platformy ePUAP2, w tym tworzenie, wypełnianie i podpisywanie dokumentów
 3. Uczestnicy nauczą się zarządzać profilami zaufanymi i uprawnieniami użytkowników
 4. Szkolenie umożliwia optymalizację procesów pracy poprzez lepsze wykorzystanie funkcjonalności ePUAP2
 5. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zarządzania danymi osobowymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w kontekście RODO i innych regulacji dotyczących ochrony danych

Adresaci szkolenia ePUAP:

 • Pracownicy instytucji publicznych obsługujący interesantów,
 • Osoby obsługujące Platformę EPUAP2 lub przygotowujący się do jej przejęcia

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna

 1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
 2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
 3. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
 4. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 5. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne
 6. Ustawa o doręczeniach elektronicznych: Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego, liczenie terminów
 7. Podpisywanie dokumentów elektronicznych – rodzaje i zastosowanie.

II. ePUAP2 – platforma w praktyce

 1. Widok ekranu spraw i opis sprawy
 2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
 3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
 4. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
 5. Odbieranie dokumentów
 6. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
 7. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
 8. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
 9. Wysyłanie dokumentów
 10. Przenoszenie dokumentów między skrytkami
 11. Przekazywanie dokumentów wg właściwości
 12. Sporządzanie kopii roboczej
 13. Przeglądanie raportów
 14. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, podpis zaufany)
 15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji

III. ESP- Operacje

 1. Operacje na składzie
  • Ustawienia i zarządzanie składem
  • Tworzenie nowego składu
  • Usuwanie i eksport składu
  • Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
  • Ustawianie powiadomień z poziomu składu
  • Ustalanie preferowanych składów

IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”

 1. Wysyłanie zaproszeń do organizacji
  • Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
  • Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
  • Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nieposiadającej konta
 2. Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)

V. Panel „Administrowanie” (W związku z ochroną danych osobowych, ten moduł realizowany jest tylko w formie nagrania)

 • Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
 • Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne