Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Prowadzenie BIP wraz z przygotowaniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Przygotowanie BIP i stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1- kompleksowe szkolenie krok po kroku

Nasze szkolenie kolenie to wyjątkowa okazja, by nauczyć się, jak dostosować strony internetowe i Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) do obowiązujących wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardów WCAG 2.1. 
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat tworzenia treści cyfrowych dostępnych dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnymi potrzebami. 
Szkolenie pokrywa szeroki zakres tematów- od podstawowych zasad prawnych, przez praktyczne aspekty zarządzania i publikowania w BIP, aż po techniczne wymogi dostępności cyfrowej
Dzięki temu uczestnicy nauczą się, jak zapewnić, aby każdy mógł bez przeszkód korzystać z informacji publicznych. To nie tylko szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale także na zwiększenie świadomości na temat znaczenia dostępności cyfrowej w dzisiejszym świecie. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z prowadzenia BIP i stron internetowych:

Głównym celem szkolenia jest:

 1. Zrozumienie wymogów ustawowych i technicznych: Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardów WCAG 2.1, umożliwiając im dostosowanie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz stron internetowych do tych wymagań
 2. Praktyczne umiejętności w tworzeniu dostępnych treści: Szkolenie zapewnia praktyczne narzędzia i metody na przygotowanie oraz prowadzenie BIP i stron internetowych w sposób dostępny, zgodnie z najlepszymi praktykami.
 3. Zapobieganie najczęstszym błędom: Uczestnicy nauczą się, jak unikać powszechnych błędów w procesie tworzenia dostępnych cyfrowo treści, co zwiększa efektywność ich pracy i ogranicza ryzyko naruszenia przepisów.
 4. Wiedza o narzędziach i technologiach wspierających dostępność: Poznanie narzędzi i technologii ułatwiających spełnienie wymogów dostępności,
 5. Zapoznanie się z orzecznictwem i praktyką dostępności

Adresaci szkolenia z dostępności cyfrowej:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • prowadzących BIP,
 • członków zespołów redakcyjnych BIP,
 • administratorów stron podmiotowych,
 • administratorów stron internetowych,
 • redaktorów stron internetowych,
 • wszystkich zainteresowanych przygotowaniem BIP i stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej
  • Kto ma obowiązek prowadzić BIP?
  • Główne założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • Czy informacje publikowane w BIP to obowiązek, czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej?
  • Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej.
  • BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 2. Biuletynu Informacji Publicznej- zagadnienia praktyczne
  • Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
  • Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, a także zalecane w związku z tym procedury
  • Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje? Sposób wypełniania metryczki.
  • Proces publikacji w BIP:
   • sposób przekazywania,
   • forma publikacji,
   • terminy,
   • archiwizacja,
   • aktualizacja informacji,
   • linkowanie.
  • Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
  • Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,
  • Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www,
  • Obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,
  • Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.
 3. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej
  • Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,
  • Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,
  • Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
  • Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
  • Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
  • Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,
  • Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,
  • Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka
  • Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?
 4. Ograniczenia na stronach BIP
  • Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,
  • Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
  • Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
 5. Standard WCAG 2.1 a dostępność stron internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej
  • Standard WCAG 2.1
  • Jakie adresy www obejmuje standard WCAG?
  • Jak wdrożyć WCAG 2.1 na poziomie strony internetowej oraz strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
  • Przykłady dobrych praktyk
 6. Ustawa o dostępności cyfrowej a Biuletyn Informacji Publicznej
  • Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP w oparciu o Ustawę o dostępności cyfrowej;
  • Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej- na czym polega?;
  • Deklaracja dostępności. Co to jest i gdzie ją zamieścić w BIP?;
  • Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;
  • Sankcje przewidziane przepisami prawa;
  • Dobre praktyki;
  • Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
   • Język migowy,
   • Alfabet Braille’a,
   • zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej,
   • pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu,
   • wysoki kontrast,
   • animacje
   • audiodeskrypcja
   • użycie kolorów
   • logiczny układ menu podmiotowego i przedmiotowego
   • wyszukiwanie
   • treści
   • hierarchia nagłówków
   • napisy rozszerzone
 7. Zagadnienia praktyczne
  • Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo,
  • Najczęstsze błędy,
  • Napisy rozszerzone – rozwinięcie zagadnienia,
  • Audiodeskrypcja,
  • Transkrypcja,
  • Tworzenie dostępnych plików tekstowych i graficznych,
  • PDFy,
  • Justowanie,
  • Czcionki,
  • Nagłówki,
  • Nawigacja,
  • Obsługa za pomocą klawiatury,
  • Etykiety,
  • Atrybut Title,
  • Atrybut Alt,
  • Prosty przekaz,
  • Captcha,
  • Animacje,
  • Tabele,
  • Kursywa,
  • Hierarchia nagłówków – rozwinięcie zagadnienia,
  • Listy,
  • Punktory,
  • Akapity,
  • Prosta i zrozumiała treść.
 8. Przykłady dostosowanych stron internetowych do standardu WCAG 2.1 oraz stron podmiotowych Biuletynu do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne