Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Prowadzenie Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki doręczeń elektronicznych

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

O szkoleniu:

Szkolenie prowadzone metodą analizy przypadków jest skierowane do wszystkich, którzy chcą uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego. 


Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do pracowników urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich, a także organów centralnych (w tym ministerstw) i terenowych oraz służb, inspekcji i straży. 
 

Korzyści:

Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które wykorzystują w działalności orzeczniczej. Szkolenie będzie oparte o najnowsze zmiany przepisów – zwłaszcza jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne oraz likwidowanie barier administracyjnych. Ponadto omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych. Szkolenie będzie zbiorem dobrych praktyk w zakresie KPA oraz będzie się składać z podania gotowych rozwiązań problemów występujących w procedurze administracyjnej. 

 

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

  • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
  • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
  • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
  • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
     

Program

1. Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych
2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania.
3. Strona postępowania administracyjnego.
4. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
5. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
6. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
7. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym.
8. Pełnomocnictwa - charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
9. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.
10. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia.
11. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
12. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
13. Obliczanie terminów
14. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne
15. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego
16. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych
17. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia
18. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
19. Adresy doręczenia
20. Wezwania
21. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
22. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne.
23. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
24. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu
25. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki.
26. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne
27. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
28. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
29. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej
30. Decyzje organu odwoławczego.
31. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
32. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

 

Szkolenie archiwalne