Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Przeciwdziałanie Mobbingowi w miejscu pracy. Jakie są twoje prawa i jak ich bronić?

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Korzyści z uczestnictwa: 

Zwiększenie świadomości na temat mobbingu, poznanie sposobów przeciwdziałania temu zjawisku w miejscu pracy, lepsze zrozumienie obowiązków pracodawcy i pracowników oraz roli kierownictwa w zapobieganiu patologiom, poprawa atmosfery w miejscu pracy i redukcja ryzyka pozwów sądowych.

 

Dla kogo:

Adresatami takiego szkolenia mogą być zarówno pracownicy, którzy doświadczyli mobbingu lub obawiają się o jego wystąpienie w swoim miejscu pracy, jak i pracodawcy oraz kadra kierownicza, którzy chcą zapobiegać mobbingowi oraz tworzyć bezpieczną i przyjazną atmosferę w miejscu pracy. Szkolenie może być przydatne dla pracowników różnych branż i poziomów stanowisk.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

  • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
  • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
  • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
  • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
     

Program

MOBBING – WPROWADZENIE

• Definicje mobbingu
• Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych faz
• Mobber – charakterystyka
• Ofiara - charakterystyka
• Jak odróżnić mobbing od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy
• Podatny grunt występowania mobbingu w zakładzie pracy
• Konsekwencje mobbingu dla ofiary, dla pracodawcy, dla organizacji

 

PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM – OBOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

• Przepisy prawne
• Działania diagnostyczne – ankiety
• Działania informacyjne oraz uświadamiające
• Rola i zadania kadry kierowniczej w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji
• Obowiązki pracowników
• Nie bądźmy obojętni- świadek zdarzeń

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

W czasie ponad dwudziestoletniej kariery w lotnictwie pełniłem wiele funkcji zarządczych związanych z zarządzaniem zespołami od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników, w zespołach rozproszonych, w kilkunastu lokalizacjach w całej Polsce. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w organizacji i rozwoju szkoleń, w organizacji zatrudniającej prawie 2000 osób.

Nie jest mi obce zarządzanie zespołami pracującymi w ścisłe regulowanym środowisku,
Nadzorowałem ponad 5000 szkoleń rocznie, z różnych dziedzin od HR po działania stricte operacyjne związane z utrzymywaniem uprawnień przez personel lotniczy i techniczny. Z budżetem rocznym kilkanaście milionów złotych.

Pracując przez 18 lat jako kontroler ruchu lotniczego, w tym przez 13 lat jako instruktor, jestem ekspertem w zarządzaniu stresem oraz pracy w środowisku wymagającym podejmowania szybkich i trafnych decyzji przy niepełnej ilości danych.

Prowadziłem projekty związane z: utrzymaniem i uzyskiwaniem nowych certyfikatów potrzebnych do prowadzenia działalności lotniczej i szkoleniowej przez organizację zajmującą się zarządzaniem żeglugą powietrzną, związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego, zmianami metodyki i planów szkoleń, zakupem i wprowadzaniem najnowszych technologii.

Byłem odpowiedzialny za: wprowadzanie zmian związanych ze strukturą organizacji, wprowadzaniem nowoczesnych metod zarządzania personelem oraz rozpoczęcie transformacji cyfrowej obszarów za które byłem odpowiedzialny.

Moje główne obszary zainteresowania są związane z szeroko rozumianym zarządzaniem personelem, zarządzaniem jakością przez wprowadzanie sprawdzonych skutecznych metod z lotnictwa do innych gałęzi gospodarki, jak również regulacjami dotyczącymi rynku bezzałogowych statków powietrznych. Prywatnie jestem strzelcem sportowym z wieloma sukcesami krajowymi i międzynarodowymi.

Szkolenie archiwalne