Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

RODO w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)- ochrona danych osobowych w podmiotach administracji publicznej

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

 

Szkolenie z RODO w JST zapewnia uczestnikom kompleksową wiedzę na temat stosowania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, specyficznych dla działania jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów administracji publicznej. Szkolenie przygotowuje do efektywnego i zgodnego z prawem zarządzania danymi osobowymi w organizacjach poprzez analizę: 

 • przepisów prawnych, 
 • zasad zarządzania danymi osobowymi,
 • technik zabezpieczania danych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Głównym celem szkolenia z ochrony danych osobowych jest:

 1. Zrozumienie kluczowych zagadnień związanych z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych;
 2. Zdobycie wiedzy na temat bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w Internecie i mediach społecznościowych, w tym zarządzania cyfrową tożsamością.
 3. Poznanie metod efektywnej administracji danych osobowych, w tym kategorii danych, procesów administracyjnych i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
 4. Umiejętność tworzenia i zarządzania dokumentacją wymaganą przez RODO, w tym rejestrem czynności przetwarzania oraz polityką bezpieczeństwa danych.
 5. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie reagowania na incydenty i naruszenia ochrony danych, a także projektowania usług elektronicznych zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Adresaci szkolenia z RODO:

 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego;
 • Inspektorzy ochrony danych, administratorzy systemów informatycznych oraz inne osoby zaangażowane w ochronę danych osobowych w podmiotach administracji publicznej;
 • Dyrektorzy, menedżerowie oraz osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa;
 • Osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych, które chcą zaktualizować swoją wiedzę w kontekście RODO.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych:
  • najważniejsze zagadnienia związane z RODO.
 2. Cyfrowa tożsamość:
  • bezpieczne dane w Internecie;
  • bezpieczeństwo w social media.
 3. Dane osobowe:
  • kategorie danych;
  • proces administracji danych osobowych.
 4. Podstawy prawne:
  • funkcjonowania Jednostki Samorządu Terytorialnego;
  • podmiotu publicznego w kontekście ochrony danych osobowych;
  • kontroli i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.
 5. Polityka bezpieczeństwa w organizacji.
 6. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 7. Lista wymaganych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem danych i efektywną ochroną danych osobowych.
 8. Analiza, szacowanie/ocena ryzyka w systemach informatycznych.
 9. Incydenty i naruszenia:
  • procedura reakcji;
  • zgłaszanie incydentu w obszarach danych osobowych;
  • systemy IT.
 10. Obsługa i projektowanie usług elektronicznych:
  • dane osobowe w chmurze.
 11. Sposoby ochrony nośników danych: 
  • laptop;
  • komputer;
  • serwer;
  • urządzenia mobilne.
 12. Sposoby zabezpieczenia i ochrony dokumentacji firmowej online i offline.
 13. RODO- domyślna ochrona danych osobowych.
 14. Ocena zagrożenia i ewentualnych skutków naruszenia zasad RODO i ochrony danych osobowych.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dariusz Adamczyk

Doświadczony Trener, Szkoleniowiec. Przedsiębiorca praktyk.  Wdrożeniowiec platform, systemów i narzędzi ICT. Realizator projektów z obszaru: E-Doręczenia, dostępność cyfrowa, transformacja cyfrowa, EPUAP, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), podpis elektroniczny (aspekty techniczne, zmiany w KPA), cyberbezpieczeństwo. Praktyczne wykorzystanie technologii cyfrowych dla administracji publicznej, sektora B2B, sektora interactive. 
Ponad 10 lat doświadczenia w obszarach cyfryzacji i procesów digital. Zrealizowanych ponad 6000 godzin szkoleniowych w ramach edukacji, wdrożenia, konsultingu merytorycznego i technicznego.
Przykładowe portfolio- zrealizowane szkolenia warsztatowe: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Unilever, T-Mobile, Ministerstwo Cyfryzacji, Orlen S.A., Energa S.A., PFRON, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Rezerw Strategicznych, Politechnika Gdańska; A.T. Kearney, Deloitte, Lasy Państwowe; Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa; Agencja Mienia Wojskowego…
Kluczowe kompetencje: Integracja działań operacyjnych w obszarze ICT, Wiedza praktyczna, oparta na działaniach operacyjnych w firmach i organizacjach, Gruntowna, praktyczna wiedza w temacie systemów elektronicznych, Precyzyjna diagnoza, identyfikacja potrzeb w obszarze analizy i rozwiązywania problemów prawnych, technicznych, Duża wiedza i doświadczenie na rynku interaktywnym, w kanałach cyfrowych, Business development, Efektywność w działaniu, realizacja ustalonych KPI.
 

Szkolenie archiwalne