Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Rozliczanie dotacji oświatowych – jak prawidłowo wydatkować dotacje. Szkolenie dla podmiotów dotowanych

Szkolenie online

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
27.05.2024
Godzina

09:00 - 14:00 (5h)

Cena
354 zł

Szkolenie jest skierowane do organów prowadzących, dyrektorów oraz księgowych przedszkoli, szkół i placówek niesamorządowych (publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż samorząd), którzy otrzymują dotacje oświatowe na swoje placówki.

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru rozliczania dotacji oświatowej, tak by każdy Uczestnik był pewien, że wydatkuje dotację oświatową w sposób zgodny z prawem i nie naraża się na jej zwrot. Omówimy przepisy prawne. Wskażemy praktyczne przykłady – część szkolenia będzie miała charakter warsztatów – na przykładowym rozliczeniu zostaną omówione rozliczone wydatki, wskazane błędy oraz sposób ich poprawy.

 

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji o dotacjach oświatowych, wydanych przez Wolters Kluwer i C.H.Beck.

 

Program

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
 2. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej. Jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji?
 3. Zasady wydatkowania dotacji – na co można przeznaczyć dotację? Jakie wydatki kwestionują samorządy? Jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki?
  1. Wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczna interpretacja
  2. Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów na wynagrodzenia. Jak obliczyć limit pokrywany z dotacji na wynagrodzenie dyrektora i pracowników? Jak odnieść limit do wymiaru zatrudnienia?
  3. Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach
  4. Wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe: jakie środki trwałe nie mają limitu, ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur
  5. Wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur
  6. Wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy i studia podyplomowe
  7. Wydatkowanie dotacji na remonty: remont a inwestycja, co można sfinansować z dotacji, przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury
  8. Praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju – ogólny zarys
  1. Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR
  2. Prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne wspomaganie rozwoju
 5. Kształcenie specjalne – ogólny zarys (szczegółowo temat jest omawiany na oddzielnym szkoleniu z wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne na podstawie art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):
  1. Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. Prawidłowe wydatkowanie dotacji:
   1. Wydatki kwalifikowalne na kształcenie specjalne
   2. Wydatki kwalifikowalne na koszty wspólne w przedszkolu i szkole
 6. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – ustawowy termin i odsetki
 7. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – ustawowy termin i odsetki
 8. Ogólne zasady dotyczące otrzymywania dotacji – warunki otrzymania dotacji: podanie planowanej liczby uczniów do 30 września oraz złożenie SIO wg stanu na dzień 30 września. Jakie warunki należy spełnić, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy? Czy samorząd może odmówić wypłacenia dotacji? Kiedy samorząd może zgodzić się na wypłacenie dotacji, pomimo niedopełnienia ustawowych warunków? Przekazywanie dotacji na bieżącą liczbę uczniów – dokumentacja organizacyjna, przebiegu nauczania oraz finansowa podlegająca kontroli. Przekazanie danych do SIO a wysokość dotacji. Czy samorząd może odmówić dotacji w ciągu roku na ucznia albo na nowe orzeczenie? Czy dane na 30 września mają znaczenie dla wyliczenia dotacji?

Trener

Daria Pietrzykowska:

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.


Grzegorz Pochopień:

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.