Certyfikowany Audytor Wewnętrzny SZBI ISO 27001 z egzaminem

Zapisz się na 4-dniowy kurs i zostań audytorem wewnętrznym. Obowiązuje rabat za wczesny zapis! Spiesz się- Liczba miejsc ograniczona

Kontrola wydatków na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

 

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wydatkowania dotacji na uczniów niepełnosprawnych. Wytłumaczymy jak zorganizować kontrolę, jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne, jak udokumentować kontrolę, jak przygotować protokół kontroli. Przedstawimy wzory dokumentów. Omówimy krok po kroku, jak wykonać kontrolę i sprawdzić wyliczenia przedstawione przez podmiot dotowany.

 

Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych wydanych przez Wolters Kluwer oraz C.H.Beck.

 

Program

 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, uchwała dotacyjna, ustawa o finansach publicznych.
 2. Organizacja kontroli – planowanie kontroli, udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane, prawa osób kontrolujących, zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli.
 3. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji – od kiedy jest należna dotacja na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Sprawdzenie dokumentacji.
 4. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji – katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji na kształcenie specjalne.
 5. Omówienie dowodów księgowych potwierdzających poniesione wydatki.
  1. Weryfikacja wydatków na wynagrodzenia specjalistów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi (umowy o pracę, zlecenia, faktury, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń).
  2. Weryfikacja wydatków na wydatki rzeczowe, remontowe i inne ponoszonych na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
  3. Weryfikacja wydatków na inne wydatki rozliczane z dotacji na kształcenie specjalne – jak sprawdzić czy przedszkole oraz szkoła prawidłowo rozliczyło koszty wspólne na uczniów niepełnosprawnych?
  4. Omówienie kolejnych etapów kontroli – krok po kroku, na co zwrócić uwagę, jak sprawdzić wyliczenia organu dotowanego.
 6. Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli – lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.
 7. Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego, procedura odwoławcza.
 8. Omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów na każdym etapie kontroli.

 

Trener

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.

„Przez wiele lat pracy kwestie zarządzania finansami oświaty stały się moją pasją, którą teraz chcę dzielić z Państwem, oferując Państwu swoje usługi.”

Szkolenie archiwalne