Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Subwencja oświatowa – wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować i optymalizować wydatki na oświatę

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z subwencji oświatowej, czyli jak planować i optymalizować wydatki na oświatę

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy o zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej, metodach szacowania subwencji końcowej na podstawie wstępnej oraz technikach wieloletniego planowania dochodów subwencyjnych. Podczas szkolenia, prowadzonego przez eksperta z MEN, uczestnicy nauczą się, jak interpretować i wykorzystać dane finansowe i demograficzne do optymalizacji wydatków na oświatę.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zrozumienie aspektów prawnych dotyczących subwencji oświatowej i sposobu jej podziału.
 2. Nauka interpretacji wskaźników i wag używanych w algorytmach obliczania subwencji, co pozwala na lepsze planowanie budżetu oświatowego.
 3. Umiejętność czytania i wykorzystywania metryczki subwencji oświatowej do efektywnego zarządzania finansami samorządu.
 4. Zdolność do świadomego prowadzenia polityki kadrowej w kontekście finansowym, uwzględniająca wpływ awansów zawodowych nauczycieli na wysokość subwencji.
 5. Nauka planowania wieloletnich dochodów subwencyjnych i szacowania subwencji końcowej, co jest kluczowe dla stabilności finansowej samorządu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego:

 • Wójtów,
 • Burmistrzów,
 • Skarbników,
 • Wydziałów Oświaty,
 • Budżetu.

Program szkolenia:

 1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zasady podziału subwencji ogólnej.
 3. Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie. Jak interpretować wagi?
 4. Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
 5. Wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?
 6. Świadoma polityka kadrowa samorządu – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd ? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty , a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela  dyplomowanego.
 7. Godziny ponadwymiarowe i wakaty w arkuszu organizacji szkół a wysokość subwencji – problem dla samorządu?
 8. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
 9. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji . Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej.
 10. Rezerwa subwencji oświatowej – komu przysługuje i jak ją uzyskać?
 11. Szacowanie subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej.
 12. Planowanie wieloletnie dochodów subwencyjnych.

Trener

Grzegorz Pochopień

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
„Nieocenione doświadczenie w obszarze finansowania oświaty, wiedza z zakresu analiz oraz wieloletnia współpraca z samorządami, szkołami i instytucjami oświatowymi pozwoliły mi na zdobycie Państwa zaufania i szacunku oraz gwarantują, że tworzona dla Państwa oferta w zakresie doradztwa w obszarze oświaty jest najlepszą na rynku.”

Szkolenie archiwalne