Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Krajowy System e-Faktur czyli: wdrożenie KSeF, ustalenie zasad wystawiania, odbioru, przechowywania i nadawania uprawnień do faktur ustrukturyzowanych

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Nasze szkolenie jest przygotowaniem do wprowadzenia systemu KSeF w działalności podmiotów gospodarczych. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wdrożyć Krajowy System e-Faktur, korzystając z dedykowanego oprogramowania. Szkolenie zapewni praktyczną wiedzę na temat:

 • zasad funkcjonowania, w tym momentu wystawiania i odbierania e-faktur
 • procedur korygowania faktur ustrukturyzowanych,
 • wpływu systemu na rozliczenia VAT i JPK

Zostaną omówione również regulacje prawne dotyczące obowiązków i uprawnień związanych z KSeF, w tym aspekty techniczne wystawiania i przechowywania e-faktur.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym KSeF:

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat skutecznego wdrożenia KSeF. Biorąc udział w szkoleniu:

 1. Zdobędziesz aktualną i praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur, niezbędną do jego wdrożenia i efektywnego wykorzystania w codziennej pracy.
 2. Poznasz szczegółowe zasady wystawiania, odbioru, przechowywania oraz nadawania uprawnień do faktur ustrukturyzowanych.
 3. Dowiesz się o sposobach korygowania faktur ustrukturyzowanych i rozumiesz konsekwencje prawne związane z procesem fakturowania w systemie KSeF.
 4. Zapoznasz się z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie KSeF, co pomoże w unikaniu błędów i związanych z nimi konsekwencji prawnych czy finansowych.
 5. Poznasz wpływ systemu KSeF na rozliczenia VAT i JPK.
 6. Dowiesz się, jakie faktury przestaną funkcjonować po wdrożeniu KSeF.

Adresaci szkolenia z KSeF:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku VAT:

 • Pracowników działów finansowych i księgowości, którzy na co dzień zajmują się fakturowaniem i rozliczeniami z kontrahentami;
 • Kadry zarządzającej odpowiedzialnej za wdrożenie nowych narzędzi i procesów w organizacji;
 • Specjalistów działów IT, którzy wspierają systemy finansowe i księgowe w firmach i są odpowiedzialni za integrację z systemem KSeF;
 • Przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć nowe przepisy i dostosować swoją działalność do wymogów prawnych związanych z KSeF.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna funkcjonowania faktur ustrukturyzowanych,
 2. Podmioty zobowiązane do przejścia na KSeF,
 3. Praktyczne zasady wdrożenia KSeF przy użyciu programu informatycznego,
 4. Mechanizm wystawiana faktur w KSeF,
 5. Odbieranie faktur,
 6. Transakcje międzynarodowe polskich podatników w KSeF,
 7. Zaliczki i przedpłaty a KSeF,
 8. Faktury korygujące a KSeF,
 9. Korzystanie z KSeF:
  • obligatoryjne,
  • dobrowolne,
 10. Konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy,
 11. Zasady wystawiania faktur w systemie sprzedażowym firmy- przystosowanie do KSeF,
 12. Korzyści wynikające ze stosowania KSeF,
 13. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF,
 14. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych,
 15. Jakie faktury przestaną obowiązywać od dnia obowiązkowego wdrożenia KSeF?
 16. KSeF a kwestie VAT i JPK ,
 17. Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
 18. Rodzaje upoważnień do stosowania KSeF- rozporządzenia wykonawcze
 19. Uprawnienia dla pracowników wewnątrz firmy,
 20. Odbieranie uprawnień,
 21. Przesyłanie, odbieranie i archiwizowanie faktur,
 22. Czy stosowanie KSeF wymaga obecnie zgody kontrahenta?
 23. Pola na fakturze ustrukturyzowanej:
  • obligatoryjne,
  • fakultatywne,
 24. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych a zwrot podatku VAT w ciągu 40 dni,
 25. Termin przechowywania faktur w KSeF przez MF,
 26. Struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 27. Rodzaje faktur w KSeF:
  • VAT, 
  • KOR, 
  • ZAL, 
  • KOR_ZAL,
 28. Awaria systemu, a wystawienie faktury,
 29. Faktury, gdy podatnik jest zwolniony z VAT,
 30. Załączniki do faktur KSeF,
 31. Wykorzystanie systemu informatycznego do przesłania i odbioru faktur z KSeF,
 32. Program Scanye.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich

Szkolenie archiwalne