Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia

SPRAWDŹ! Realizujemy kursy 3-dniowe; 4-dniowe oraz weekendowe!

EZD - Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Gwarancja terminu

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.9)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Poznaj zasady Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w praktyce! 

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania, obiegu i archiwizacji dokumentacji w systemie EZD. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących zarządzania dokumentacją, procesów kancelaryjnych oraz archiwizacji w ramach systemu EZD, z uwzględnieniem zarówno dokumentacji elektronicznej, jak i papierowej.

Jakie korzyści gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu z EZD?

 1. Zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu podstaw prawnych, przepisów obowiązujących w Polsce i UE w zakresie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 2. Praktyczne porównanie zasad pracy kancelaryjnej z wykorzystaniem EZD.
 3. Pełne zrozumienie zadań i funkcjonalności EZD.
 4. Nauka systemu EZD w praktyce: wymogi techniczne, moduły systemu, integracja z platformą E-Doręczenia.
 5. Nabycie umiejętności w obszarze funkcjonowania programu EZD, eliminacji problemów technicznych i merytorycznych.
 6. Ugruntowanie wiedzy w zakresie integracji funkcji archiwizacji dokumentacji w modelu tradycyjnym vs. elektronicznym.
 7. Zdobycie gruntownej, praktycznej, warsztatowej wiedzy w zakresie wykorzystania poszczególnych modułów EZD.

Adresaci szkolenia z Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji, które dokumentują przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją lub zamierzają korzystać z takiego systemu. 

EZD może być podstawowym lub wspomagającym narzędziem w instytucji. 
 

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Specyfika, metody zarządzania dokumentacją:
  • Najważniejsze akty, podstawy prawne
  • Obowiązek prawny w zakresie dokumentowania i archiwizacji przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
  • System tradycyjny vs. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
  • Najważniejsze systemy wykonywania czynności kancelaryjnych
  • Wyjątki w zakresie realizacji czynności kancelaryjnych – aspekty prawne, codzienna praktyka
  • Definicje dokumentu, pisma, sprawy, teczki, składu chronologicznego
  • Wprowadzenie do specyfiki Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 2. Systemy klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją):
  • Wymogi techniczne wobec systemów klasy EZD
  • Etapy wdrażania systemów klasy EZD
  • Rozwijanie poszczególnych funkcjonalności systemów klasy EZD
  • Integracja platformy EZD z wewnętrznymi systemami ICT
 3. Zasady pracy kancelaryjnej z wykorzystaniem EZD/ systemie tradycyjnym ze wspomaganiem systemu klasy EZD:
  • Przyjmowanie i rejestracja dokumentów
  • Tworzenie i obsługa składów (chronologicznych, informatycznych nośników danych)
  • Zasady dekretacji pism przychodzących, wychodzących
  • Obsługa sprawy elektronicznej vs. sprawy tradycyjnej
  • Wysyłanie pism w różnorodnej formie, z wykorzystaniem wielu kanałów dystrybucji (ePUAP, e-mail, operator pocztowy, kurier, strona www)
 4. Składy – organizacja, zarządzanie i obsługa:
  • Rodzaje składów, wymagana liczba, specyfika pracy
  • Zarządzanie pismami w składach
  • Obsługa pudeł, informatycznych nośników danych

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

 • Znajdź właściwy urząd i sprawdź terminy naboru wniosków. Następnie pobierz i wypełnił wniosek, który zazwyczaj jest dostępny na stronie urzędu.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 19-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz z organizacją obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno- archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 12-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził kilka tysięcy godzin kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Szkolenie archiwalne