Dofinansowanie z KFS!

Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego! Sprawdź jak uzyskać środki!

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Cele:

 • Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotować dokumenty dostępne cyfrowo;
 • Zdobycie wiedzy w jaki sposób unikać pułapek dostępności.

 

Adresaci szkolenia:

 • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
 • Koordynatorzy ds. dostępności;
 • Pracownicy tworzący dokumenty

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Czym jest dostępność cyfrowa? 

  1. Czym jest dostępność cyfrowa? – definicja 

  2. Dostępność cyfrowa jako obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych 

  3. Proces planowania zapewnienia dostępności cyfrowej 
 

II. Podstawa prawna dostępności cyfrowej 

  1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

    a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej? 

    b) Art. 3 ust. 1 – jakie podmioty nie są objęte zapisami o dostępności? 

    c) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej? 

    d) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe, multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania 

    e) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek spełnienia wymogów w zakresie załącznika do ustawy 

    f) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich przypadkach muszą być dostępne? 2 

    g) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega? 

    h) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować? 

    i) W jakim zakresie ma być zapewniona dostępność cyfrowa stron internetowych oraz stron podmiotowych BIP w świetle art. 8 ust. 2 ustawy? 

    j) Szacowanie kosztów zapewnienia dostępności 

    k) Deklaracja dostępności – przygotowanie, umiejscowienie na stronie, zawartość i aktualizacja 

    l) Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji 

    m) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy – na jakich zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i odwołanie, tryb skargowy 

    n) Kary nakładane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – za co, w jakim trybie i w jakiej wysokości 

    o) Uporczywe niezapewnianie dostępności – czym jest? 

    p) Monitorowania ministra właściwego do spraw informatyzacji 

    q) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 (…) – załącznika do Ustawy. 
 

III. Działania przygotowawcze w zakresie tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo 

  1. Przeszkolenie pracowników organizacji 

  2. Odpowiednie oprogramowanie 

  3. Właściwe priorytety 

  4. Wymagania względem podwykonawców 

  5. Cechy dokumentów dostępnych cyfrowo 
 

IV. Tworzenie dostępnych treści w edytorze MS Word 

  1. Stosowanie wbudowanych styli i nagłówków 

  2. Narzędzia do tworzenia list 

  3. Tworzenie zrozumiałych linków 

  4. Proste tabele 

  5. Hierarchia nagłówków w tekście 

  6. Opisy alternatywne dla grafik i zdjęć 

  7. Określenie języka dokumentu

  8. Odpowiedni kontrast treści do tła 

  9. Określenie tytułu dokumentu 

  10. Dobre praktyki: 

    a) Zastosowanie prostego języka 

    b) Czytelność przekazu – warunek wstępny 

    c) Zrozumiałość, zdania proste, brak kwiecistego języka i zbędnych wyrazów 

    d) Podział tekstu na logiczne części 

    e) Niezbyt długie akapity 

    f) Brak justowania – dlaczego? 

    g) Oznaczanie kluczowych informacji w tekście 

    h) Stosowanie nagłówków i ich hierarchia

    i) Pisanie kursywą? Można czy nie? 

    j) Zastosowanie kolorów do oznaczania kluczowych wartości w tekście 

    k) Sposoby oznaczania linków 

    l) Tekst alternatywny 

    m) Słownik trudnych wyrazów 

    n) Wyjaśnienia skrótów 

    o) Dzielenie wyrazów – praktyka stosowania 

    p) Czytelna czcionka – co to oznacza? 

    q) Czy trzeba publikować skany dokumentów? 

    r) Sprawdzanie ułatwień dostępu 
 

V. Tworzenie dostępnych treści w MS Excel 

  1. Unikatowe nazwy arkuszy 

  2. Proste tabele i ich zastosowanie 

  3. Nagłówki jako element kluczowy 

  4. Odpowiedni kontrast treści do tła 

  5. Tekst alternatywny 

  6. Tytuł dokumentu 

  7. Dobre praktyki: 

    a) Zasada jednej tabeli w jednym arkuszu 

    b) Formatowanie komórek i ich zawartości 

    c) Brak widoczności kolumn i wersów nie zawierających danych 

    d) Sprawdzanie pisowni

    e) Zastosowanie koloru do przekazywania informacji 

    f) Ukryj wersy i kolumny, w których nie ma żadnych danych, 

    g) Sprawdzanie ułatwień dostępu 
 

VI. Tworzenie dostępnych treści w MS PowerPoint 

  1. Wbudowane wzorce slajdów 

  2. Unikatowe tytuły slajdów 

  3. Kolejność odczytu zawartości slajdów 

  4. Tekst alternatywny dla obrazów i grafik 

  5. Linki i ich dopasowanie do kontekstu 

  6. Dodawanie dostępnych multimediów 

  7. Zapewnienie odpowiedniego kontrastu 

  8. Tabele danych i ich prezencja 

  9. Język dokumentu 

  10. Tytuł dokumentu 

  11. Dobre praktyki 

    a) Sprawdzenie ułatwień dostępu 

    b) Slajdy – jakie powinny być 

    c) Unikanie animacji 
 

VII. Wykrywanie problemów dostępności 

  1. Wykrywanie problemów z dostępnością dokumentów na podstawie dostępnych na rynku rozwiązań 

  2. Wykrywanie problemów z dostępnością w pakiecie MS Office

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne