Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Ubezpieczenia społeczne pracowników- od A do Z

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Celem szkolenia 

jest nabycie umiejętności prawidłowego rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz naliczania składek na te ubezpieczenia w sposób, który nie będzie kwestionowany przez ZUS.

 

Adresaci szkolenia: 

 • Pracownicy kadrowo-płacowi,
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Umowa o pracę oraz cechy tej umowy - różnice w rozumieniu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
 2. Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów umów.
 3. Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy - umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia.
 4. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.
 5. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz - kluczowe pytanie: kto jest płatnikiem składek?
 6. Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączeniami wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość zastosowania większości wyłączeń do zleceniobiorców.
 7. Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń w sytuacji tzw. zbiegów, gdy jednym z tytułów jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Dariusz Suchorowski

Wieloletni praktyk zajmujący się rozstrzyganiem obowiązku ubezpieczeń społecznych i ustalaniem podstawy wymiaru składek. Zagadnienia te sprawdzał i weryfikował jako inspektor kontroli ZUS, następnie jako wicedyrektor w jednym z Oddziałów ZUS. 
Był również członkiem komisji egzaminacyjnej na stanowisko inspektora kontroli. 
Od kilku lat jest trenerem i wykładowcą na wyższych uczelniach oraz w firmach szkoleniowych.

Szkolenie archiwalne