Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Załadunek pojazdów, mocowanie i zabezpieczania ładunków po zmianie przepisów

Szkolenie online

Zapisy na szkolenie zakończone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że na szkolenie, które przeglądasz, skończyliśmy przyjmować zapisy. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Warunki załadunku pojazdów, mocowania, zabezpieczania ładunków oraz ruchu pojazdów po zmianie przepisów

Szkolenie skupia się na aktualnych zasadach dotyczących załadunku, mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym, uwzględniając ostatnie zmiany w przepisach.

Uczestnicy dowiedzą się o:

 • ograniczeniach załadunku,
 • nowych zasadach ruchu pojazdów nienormatywnych,
 • metodach mocowania ładunków zgodnie z normami europejskimi,
 • oraz obowiązkach kierowcy i odpowiedzialności nadawcy.

Szkolenie obejmuje również tematykę zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z załadunkiem i ruchem pojazdów.
Poruszane będą również kwestie związane z warunkami przewozu ładunków w przewozie krajowym i międzynarodowym.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z załadunku pojazdów, mocowania, zabezpieczania ładunków oraz ruchu pojazdów:

 1. Zdobycie aktualnej wiedzy o przepisach dotyczących załadunku, mocowania i zabezpieczania ładunków.
 2. Poznanie nowych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i odpowiednich procedur.
 3. Nauka praktycznych aspektów obliczania środka ciężkości ładunku i planowania załadunku.
 4. Rozumienie zasad odpowiedzialności różnych stron za prawidłowe mocowanie i zabezpieczanie ładunków.
 5. Zdobywanie umiejętności stosowania metod mocowania ładunku zgodnie z normami europejskimi.
 6. Zrozumienie konsekwencji prawnych nieprawidłowości w załadunku i transporcie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do różnych grup zawodowych, szczególnie tych, które są zaangażowane w branżę transportową:

 • Kierowcy pojazdów ciężarowych i przewoźnicy
 • Pracownicy logistyki i spedytorzy
 • Przedstawiciele firm transportowych i logistycznych
 • Inspektorzy transportu drogowego
 • Pracownicy działów BHP w firmach transportowych
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu transportu drogowego i logistyki- w tym studenci kierunków logistycznych i transportowych.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy. 

Program szkolenia:

 1. Warunki załadunku, maksymalne parametry pojazdów i nowe zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych.
  • ograniczenia załadunku wynikające z dopuszczalnych wartości masy, nacisku osi i wymiarów pojazdu
  • zmienione zasady ruchu pojazdów nienormatywnych, nowe kategorie zezwoleń
  • parametry pojazdów odpowiednie dla zezwoleń kategorii I, II, III, IV i V
  • ​zasady uzyskiwania zezwoleń i zasady korzystania z zezwoleń
  • ​zakazy ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi na drogach i strefy zakazu ruchu pojazdów
  • ​przepisy przejściowe dla znaków oznaczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu
  • ​obowiązki kierowcy pojazdu nienormatywnego
  • ​zasady kontroli: masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów
  • ​odpowiedzialność nadawcy, załadowcy, przewoźnika, kary za nieprawidłowości związane z załadunkiem i ruchem pojazdów
  • ​konsekwencje wyroku TSUE z 21 marca 2019 r. (C-127/17)
 2. Sposób i warunki przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym
  • ​rodzaje pojazdów jakich dotyczą warunki przewozu określone w rozporządzeniu i umowie międzynarodowej
  • rozmieszczanie ładunków na pojazdach, plan załadunku pojazdu
  • ​obliczanie środka ciężkości ładunku
  • ​zasady mocowania i zabezpieczania ładunków niebędących towarami niebezpiecznymi
  • ​zasady mocowania i zabezpieczania towarów niebezpiecznych (ADR)
  • ​zasady kontroli warunków przewozu mocowania i zabezpieczania ładunku
  • ​podział odpowiedzialności i kary za nieprawidłowe mocowaniem i zabezpieczanie ładunków
 3. Warunki mocowania ładunków zgodnie z normą EN 12195-1, EN 12640, EN 12642
  • ​wyjaśnienie pojęć: współczynnik tarcia, współczynniki przyspieszeń, siła napięcia pasa, kąt mocowania…,
  • ​rodzaje metod mocowania i zabezpieczania ładunków
  • ​obliczanie sił mocowania odciągami
  • ​ustalanie wymaganej liczby odciągów, ocena możliwości użycia pasów określenia wskazane na etykiecie
  • ​warunki stosowania metod mocowania ładunku oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia
  • ​wymagania dla nadwozi pojazdów i środków mocujących, punkty mocowania odciągowego
  • ​nadwozie pojazdu jako element mocowania ładunku, certyfikaty dla nadwozi pojazdów
 4. Odpowiedzi na pytania

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Edukator i instruktor specjalizujący się w transporcie drogowym z ponad 12-letnim doświadczeniem w organizowaniu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia dotyczą wydawania licencji na transport, zarządzania i nadzoru nad transportem regularnym, transportem miejskim oraz publicznym transportem zbiorowym. Prowadzi również kursy dla zarządców dróg w zakresie regulacji ruchu pojazdów specjalnych, kontroli masy i nacisku osi oraz wymiarów pojazdów; oraz dla osób aspirujących na inspektorów transportu drogowego. Pełni rolę trenera dla inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej.

Szkolenie archiwalne