Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- poruszane zagadnienia z zakresu tworzenia regulaminu, rodzaje świadczeń, odpis na ZFŚS, kryteria socjalne, zasady wypłat świadczeń.

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z ZFŚS obejmuje szereg tematów, począwszy od obowiązków pracodawców związanych z tworzeniem ZFŚS, poprzez omówienie rodzajów świadczeń finansowanych z funduszu, kwestie odpisów na ZFŚS, regulaminu wynagradzania, aż po przetwarzanie danych osobowych w kontekście ZFŚS. 
Uczestnicy poznają również korekty odpisów na ZFŚS, zmiany w opodatkowaniu świadczeń z funduszu oraz sposoby egzekucji komorniczej ze środków ZFŚS.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zdobycie wiedzy o aktualnych przepisach prawnych dotyczących ZFŚS oraz ich praktycznym zastosowaniu.
 2. Umiejętność prawidłowego tworzenia regulaminu ZFŚS, co zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami i ochronę przed ewentualnymi błędami.
 3. Poznanie efektywnych metod zarządzania świadczeniami finansowanymi z ZFŚS, co przekłada się na optymalizację wydatków i zwiększenie satysfakcji pracowników.
 4. Nauka, jak dokonywać korekty odpisów na ZFŚS oraz jak wykorzystać kryterium socjalne w praktyce.
 5. Zrozumienie zmian w opodatkowaniu i oskładkowaniu świadczeń z ZFŚS, co pozwala na uniknięcie błędów i zwiększenie efektywności finansowej.
 6. Umiejętność właściwego przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS, co zapewnia zgodność z RODO i innymi przepisami o ochronie danych.

Adresaci szkolenia z ZFŚS:

Szkolenie dedykowane jest do wszystkich pracodawców oraz pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ZFŚS, w tym tworzenie regulaminu, określanie rodzajów świadczeń, ustalanie odpisów, kryteriów socjalnych oraz zasad wypłat świadczeń. 

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS                                                                
 2. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS
 3. Świadczenia urlopowe- wysokość świadczenia urlopowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy
 4. Odpisy na ZFŚS                                                                                                                      
 5. Regulamin ZFŚS
  • Zapisy w regulaminie wynagradzania o ZFŚS
   • zapis o nietworzeniu regulaminu ZFŚS,
   • brak zgody organizacji związkowej na zmianę regulaminu ZFŚS
   • rezygnacja z tworzenia ZFŚS i świadczenia urlopowego
  • Regulamin ZFŚS nie może wykluczać uprawnionych
  • Wydatkowanie środków z ZFŚS po likwidacji ZFŚS
  • Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS.
   • podstawa prawna przetwarzania danych w ramach ZFŚS
   • przetwarzanie danych dla potrzeb ZFŚS,
   • przetwarzanie danych członków rodziny
   • stanowisko UODO i stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS
  • Obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych
   • metody obliczenia liczby zatrudnionych
   • ustalenie liczby zatrudnionych po zmianie przepisów
  • Korekta odpisu na ZFŚS
 6. Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS- świadczenie 500+ oraz umowa o dzieło
 7. Ustalenie statusu emeryta
  • dofinansowanie dla emerytów i rencistów,
  • dofinansowanie dla byłego pracownika – emeryta,
  • roszczenia o nieodebrane świadczenia.
 8. Wczasy pod gruszą- wczasy pod gruszą w równoległym zatrudnieniu
 9. Świadczenia na przełomie roku z ZFŚS
 10. Inne świadczenia z ZFŚS: 
  • przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS,
  • liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi
  • wycieczka pracowników dofinansowana z ZFŚS
  • karty przedpłacone zasilane ze środków ZFŚS a przychód pracownika
  • dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy
  • dofinansowanie jesiennej zielonej szkoły dziecka pracownika
  • niskooprocentowane pożyczki a pracowniczy przychód.
 11. Dopłaty do wypoczynku w podatku dochodowym
  • zasady rozliczania pracowniczych dofinansowań
  • dzieci i młodzież do lat 18
  • obciążanie kosztów podatkowych pracodawcy
  • pobór zaliczki do udzielonego dofinansowania
  • zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych.
 12. Zmiany w opodatkowaniu ZFŚS
 13. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
  • opodatkowanie świadczeń emeryta,
  • zwolnienie z podatku świadczenia byłego pracownika
 14. Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT – 11.
 15. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS:
  • zapomogi pieniężne,
  • świadczenia ze środków obrotowych
  • zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego
  • wartość świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego
  • składki od zimowego wypoczynku pracowników
  • ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom
 16. Egzekucja komornicza z ZFŚS
 17. Różne zagadnienia dotyczące świadczeń z ZFŚS- przykłady

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Danuta Sowa

Specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach w dużych jednostkach, dobra znajomość zagadnień ZUS. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń w dużych jednostkach szkoleniowych. Szkoleniowiec o wysokim stopniu komunikatywności, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń. Od 2011 r. współpracuje w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu ZUS i płac w Stowarzyszeniach Księgowych w Polsce w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olkuszu, Rzeszowie, Tarnowie. Od 2019 r. własna działalność gospodarcza w zakresie szkoleń i obsługi płacowej firm.

Szkolenie archiwalne