Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych poniżej 130 000 złotych netto –dokumentowanie i nowe obowiązki w praktyce

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Aby uczestniczyć w kursie wystarczy:

 • komputer stacjonarny/laptop/notebook
 • stały dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa (np. Google Chrome)

 

Cele: 

Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów ponoszenia wydatków przez jednostki bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem obowiązków i ryzyk związanych z naruszeniem ustawy o finansach publicznych. W ramach szkolenia zostaną omówione obowiązki planistyczne i sprawozdawcze ciążące na podmiocie w zakresie zawierania umów o zamówienie publiczne bez stosowania Ustawy. 

 

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

1. Co to jest zamówienie publiczne? Jakie rodzaje zamówień realizują jednostki oświatowe?

2. Regulacje prawne obowiązujące w jednostce oświatowej w zakresie wydatkowania środków

a) obowiązki wynikające z Ustawy Prawo zamówień publicznych

b) obowiązki wynikające z Ustawy o finansach publicznych?

c) ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i jej zastosowanie do wydatków poniżej 130 000 złotych netto?

 • Naruszenie dyscypliny polegające na błędnym ustaleniu wartości zamówienia lub jego części, jeśli miało to wpływ na obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Naruszenie dyscypliny finansów polegające na udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zarzut celowego podziału zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w orzecznictwie komisji orzekających
 • Przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Kto jest odpowiedzialny za naruszenia dyscypliny w związane z planowaniem i szacowaniem zamówień

3. Jakie obowiązki ciążą na Zamawiających zanim zaczną zawierać umowy o zamówienie publiczne? 

- planowanie wydatków - jakie obowiązki nakłada Ustawa Prawo zamówień publicznych?

-sprawozdawczość z wydatków, czyli co trzeba raportować Prezesowi UZP i kiedy?

4. Jak szacować zamówienie publiczne i czy koniecznie trzeba? 

5.  Regulamin zamówień publicznych, czyli czy warto go mieć?

6.  Zapytanie ofertowe - jak tworzyć i co powinno zawierać? 

7. Umowa czy zlecenie, czyli trochę przewrotnie o umowach i rejestrach umów.

- zasady sporządzania umów

- nazwa umowy

- elementy obligatoryjne

8. Kto odpowiada za zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy i w jakim zakresie?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Praktyk i teoretyk w obszarze zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca uniwersytecki, autor licznych publikacji, szkoleniowiec, doradca i konsultant wielu podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, po stronie zamawiających, a także wykonawców. Specjalizuje się w kryteriach oceny oferty oraz postępowaniach przetargowych.

Szkolenie archiwalne