Zapisz się na DARMOWY webinar: RODO w Administracji Publicznej

Sprawdź termin wydarzenia i zgłoś uczestnictwo. Liczba miejsc ograniczona!

Zarządzanie procesami administracyjnymi

Szkolenie online

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie skierowane jest do: pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i technicznych szkół wyższych.

Szkolenie łączy wiedzę z zakresu procesu delegowania zadań z organizacją i planowaniem pracy oraz zarządzaniem sobą w czasie. Z jednej strony umiejętności te „odciążą” Cię, pozwalając skupić się na działaniach zarządczych, a z drugiej – pomogą zarządzać rozwojem pracowników   i zespołów. Szczególnie ważne jest aby kadra zarządzająca wzmacniała pracowników w skutecznym, samodzielnym działaniu, efektywnie komunikowała się z zespołem i umiejętnie delegowała zadania. Na tych elementach skupiamy się podczas szkolenia, odpowiadając na pytanie: jak delegować zadanie by były skutecznie realizowane, jak planować i organizować pracę zespołu, jak skutecznie zarządzać sobą i innymi w czasie pracy, jak budować komunikacje wspierającą w zespole. 

Cele szkolenia:

NABYCIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • planowania i organizowania pracy,
 • skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania czasem,
 • wdrażania sposobów oszczędności czasu i energii,
 • efektywnego delegowania zadań,
 • budowania współpracującego, wspierającego się środowiska pracy


UŚWIADOMIENIE UCZESTNIKOM SZKOLENIA:

 • wiedzy dotyczącej obszaru planowania,
 • narzędzi do zarządzania czasem,
 • korzystania z planów i celów,
 • potrzeby określania priorytetów,
 • komunikacji grupowej,
 • skuteczności pracy zespołu.
   

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

 1. Zasady planowania i efektywnego określania celów,
 2. Kryteria efektywności działania,
 3. Organizacja pracy własnej i zespołu,
 4. Zarządzanie czasem i organizacja czasu,
 5. Bariery efektywnego wykorzystania czasu,
 6. Techniki i metody zarządzania czasem;
  - system planowania czasu 60/40,
  - zasada Pareto,
  - analiza ABC,
  - metoda Alpen,
 7. Zagrożenia i wyzwania delegowania zadań,
 8. Przydzielanie zadań do delegowania,
 9. Potencjał osoby, a delegowanie zadań, dobierania zadań do kompetencji pracownika,
 10. Kontrola realizacji zadań - monitoring postępu prac,
 11. Skuteczność działania zespołu,
 12. Wzrost motywacji, poczucie wspólnej pracy i wspólnego sukcesu,
 13. Wygaszanie nieefektywnych zachowań,
 14. Budowanie relacji w zespole – komunikacja,

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 15 - letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach organów państwowych. Obecnie kieruje działem obsługi prawnej. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędnik, z zamiłowania szkoleniowiec - trener.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim  oraz kadry i płace. Certyfikowana specjalistka w zakresie procesów planowania i  organizowania pracy zespołu, zarządzania sobą w czasie oraz treningu interpersonalnego. Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy, warsztaty oraz projekty e-lerningowe. Pasjonatka rozwoju osobistego i skutecznej komunikacji. Prowadzi szkolenia motywacyjne dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland  w tematyce praw  kobiet na rynku pracy, umiejętności wyznaczania celów, realizacji własnego potencjału oraz doradztwa zawodowego. Autorka licznych kursów w zakresie organizacji pracy instytucji publicznych, wdrażania zmian w zespołach pracowniczych, wzmacniania i motywowania pracowników w tym efektywnej komunikacji interpersonalnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.
 

Szkolenie archiwalne