Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Zatrudnianie nauczycieli i pracowników w szkole/przedszkolu od 1 września 2022 r.

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Początek nowego roku szkolnego wiąże się dla dyrektora z zatrudnianiem nauczycieli według przyjętego wcześniej arkusza organizacyjnego lub też podejmowaniem nowych angaży z przyjętymi po raz pierwszy nauczycielami/pracownikami niepedagogicznymi. Ostateczne podejmowanie decyzji kadrowych z nowym rokiem szkolnym może rodzić wiele pytań,  tym bardziej że od 1 września 2022 r. mamy wiele zmian:

 • najprawdopodobniej wejdzie w życie nowelizacja Karty Nauczyciela, która modyfikuje system awansu zawodowego, co ma przełożenie na zasady zatrudniania nauczycieli,

 • szkoła ma zatrudniać specjalistów na podstawie ustalonych standardów,

 • w dalszym ciągu będzie możliwe zatrudnianie obcokrajowców w polskim systemie oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem pewnych uproszczonych procedur w stosunku do obywateli Ukrainy.

 

Szkolenie  pozwoli:

 • prawidłowo stosować przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi,

 • podejmować poszczególne kroki kadrowe tak, aby były skuteczne i zgodne z prawem,

 • wybrać właściwą formę zatrudnienia kandydata,

 • poznać obowiązki dyrektora po zatrudnieniu pracownika.

 

Dla kogo szkolenie

Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, kadra zarządzająca placówek oświatowych, nauczyciele.

 

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

  • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
  • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
  • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
  • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
     

Program

1.  Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od 1 września 2022 – zmiany w Karcie Nauczyciela

2.  Zatrudnianie nauczycieli oraz innych pracowników od 1 września 2022 r. – zmiany w Karcie Nauczyciela

3. Dokumenty niezbędne do zatrudnienia

4. Zatrudnianie nauczycieli z Ukrainy w szkole

5. Zatrudnianie pomocy nauczyciela z Ukrainy w szkole

6. Zatrudnianie innych pracowników samorządowych z Ukrainy

7. Badania lekarskie, szkolenia bhp i z pierwszej pomocy

8. Opracowanie informacji o warunkach zatrudnienia

9. Wzory dokumentów

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, autor licznych książek i publikacji skierowanych do placówek oświatowych, ceniony trener w zakresie szkoleń dla oświaty.
 

Szkolenie archiwalne