Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

[ZESTAW] "Efektywna komunikacja interpersonalna" + "Asertywny styl komunikacji"

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Wybierając zestaw szkoleń "Efektywna komunikacja interpersonalna" + "Asertywny styl komunikacji" i oszczędzasz 200 zł!

Efektywna komunikacja interpersonalna 7.02.2024 r.

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej

Jakość naszych relacji zależy w dużym stopniu od tego, jak się ze sobą porozumiewamy. 

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnych poprzez dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących komunikacją oraz usprawnienie umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób jasny, rzeczowy, otwarty i empatyczny.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 1. Zwiększenie świadomości na temat barier komunikacyjnych.
 2. Poprawa umiejętności posługiwania się technikami komunikacyjnymi.
 3. Wzrost motywacji do budowania pozytywnych, partnerskich relacji z innymi.
 4. Wypracowanie sposobów dbania o relacje poprzez stosowanie „Porozumienia bez przemocy” .
 5. Rozwijanie postawy otwartej na współpracę i jasność w komunikacji.
 6. Zwiększenie umiejętności analizy czterech płaszczyzn komunikatu.

Adresaci szkolenia z komunikacji interpersonalnej:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą poprawić swoją komunikację zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Asertywny styl komunikacji 8.02.2024 r.

Szkolenie z budowania postawy asertywnej, asertywna komunikacja

Asertywny styl komunikacji wyraża szacunek dla samego siebie, który pozwala na formułowanie naszych oczekiwań wobec innych ludzi. Jest to też szanowanie prawa innych do wyrażania swoich potrzeb. To umiejętność otwartego, uczciwego porozumiewania się i dbania o własne interesy w harmonii z otoczeniem.

Celem szkolenia jest doskonalenie zachowań stanowczych, partnerskich, zorientowanych na rozwiązanie problemu, bez intruzji na cudze terytorium psychologiczne. 
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu z asertywności:

 1. Poznanie filozofii, filarów i praw asertywności,
 2. Zwiększenie świadomości na temat różnic między zachowaniami asertywnymi a innymi postawami,
 3. Wzrost motywacji do obrony swoich praw w sytuacjach konfliktowych,
 4. Poprawa umiejętności radzenia sobie z ocenami, krytyką i odmową,
 5. Wzmocnienie zdolności wyrażania swoich opinii i poglądów zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym,
 6. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją, manipulacją i naciskami w pracy,
 7. Wzmocnienie umiejętności szczerego wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych przy jednoczesnym szanowaniu praw i zachowaniu szacunku dla innych osób,

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą poprawić swoją komunikację, nauczyć się uprzejmie, ale stanowczo wyrażać swoje potrzeby, uczucia, opinie, przekonania i oczekiwania.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

Efektywna komunikacja interpersonalna 7.02.2024 r.

 1. Poziomy i główne problemy komunikacji.
 2. Przeszkody i zakłócenia w komunikacji interpersonalnej.
 3. Mechanizmy obronne jako przejaw zablokowanej komunikacji.
 4. Podstawowe zasady efektywnej komunikacji: 
     - eskalacja reakcji, 
     - dostrojenie w stylu komunikacyjnym do rozmówcy, 
     - unikanie ironii i aluzji, 
     - spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 5. Techniki ułatwiające komunikację: aktywne słuchanie, komunikaty pozytywne,pytania otwarte, komunikacja „miękka”, itp.
 6. Zasady udzielania informacji zwrotnych.
 7. Cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi, czyli słuchanie czworgiem uszu (płaszczyzna rzeczowa, ujawniania siebie, relacji, apelu).
 8. Porozumienie bez przemocy – ogólne zasady i przykłady.

Asertywny styl komunikacji 8.02.2024 r.

 1. Czym jest a czym nie jest asertywność?
  • Style porozumiewania się: uległość, agresja, zachowania bierno-agresywne, manipulacja.
  • Pojęcie i istota asertywności.
  • Filary zachowań asertywnych: godność, poczucie terytorium psychologicznego, „dorosłość”, prawa osobiste.
 2. Obrona własnych praw w kontaktach z otoczeniem
  • Korzystanie z własnych praw – budowanie siły w relacjach.
  • Trudna sztuka odmawiania – zasady asertywnego mówienia „nie”.
  • Jak zamienić oceny na opinie? Techniki reagowania na oceny słuszne i niesłuszne.
  • Różne rodzaje krytyki.
  • Techniki reagowania na krytykę.
 3. Wyrażanie uczuć
  • Chwalenie i przyjmowanie komplementów.
  • Siła uczuć pozytywnych w tworzeniu dobrej atmosfery w pracy.
  • Pięciostopniowa procedura wyrażania gniewu i złości.
 4. Udzielanie informacji zwrotnych
  • Pielęgnowanie asertywności przez otrzymywanie i przekazywanie rzetelnych informacji zwrotnych.
  • Zasady krytyki konstruktywnej. Technika FUKO.
  • Zalety i cechy asertywnej konfrontacji.
 5. Asertywność – przyjaciel w sytuacjach trudnych
  • Obrona przed manipulacją.
  • Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób.
  • Wydawanie poleceń.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Barbara Smoczyńska

Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), absolwentka Szkoły Trenerów Intra, dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Zakładzie Etyki i Estetyki w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 2013- 2016 trenerka wewnętrzna i coach UMCS. Absolwentka studiów podyplomowych „Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2016/2017). Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, terapeutka programu psychoonkologicznego Simontona, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Od 28 lat szkoli różne grupy zawodowe w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności menedżerskich i przywódczych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, budowania zespołu, zarządzaniu sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, Analizy Transakcyjnej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności trenerskich, różnic generacyjnych, zarządzania różnorodnością, etykiety w biznesie, przeciwdziałania dyskryminacji i rozwoju osobistego.

Szkolenie archiwalne