Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej, 4-dniowej, weekendowej oraz stacjonarnej!

Zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych- Plan naprawczy i nowe wyzwania dla administracji publicznej

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Dane szkolenia

Data
03.07.2024
Godzina

09:00 - 11:00 (2h)

Trener

Adam Parysz

Cena
299 zł

Szkolenie poświęcone zmianom w ustawie o doręczeniach elektronicznych, ma na celu przedstawienie nadchodzących zmian w eDoręczeniach oraz ich wpływie na przepisy prawa. Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji dotyczących eDoręczeń, wprowadzenie do nowych regulacji i harmonogramów, a także omówienie związanych z nimi wyzwań dla administracji publicznej. Uczestnicy dowiedzą się, jak nowa ustawa wpłynie na działanie systemów klasy EZD oraz na pracę urzędów i innych podmiotów publicznych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zrozumienie nowych regulacji: uczestnicy szkolenia zapoznają się z najnowszymi zmianami w ustawie o doręczeniach elektronicznych

 2. Praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia: szkolenie obejmuje praktyczne przykłady i sugestie, jak wprowadzić zmiany w eDoręczeniach w różnych organizacjach

 3. Poznanie harmonogramu i terminów: uczestnicy dowiedzą się, kiedy poszczególne zmiany wchodzą w życie oraz jakie są harmonogramy wdrożenia dla różnych podmiotów

 4. Omawianie skutków zmian- szkolenie analizuje wpływ nowych przepisów na obieg dokumentów w podmiotach publicznych oraz na systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją

 5. Rozwój kompetencji pracowników administracji publicznej: uczestnicy uzyskają wiedzę, która przyczyni się do poprawy efektywności i zgodności z nowymi przepisami w ich pracy.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej,

 • Osoby odpowiedzialne za obieg dokumentów i korespondencję,

 • Specjaliści ds. kadr i administracji,

 • Menedżerowie odpowiedzialni za zgodność z regulacjami,

 • Wszyscy zainteresowani tematyką eDoręczeń i ich wpływem na pracę w administracji.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w przepisach prawa dotyczące eDoręczeń
  • Podłoże prawne oraz faktyczne wprowadzenia zmian
  • Jaki jest cel wprowadzenia zmian?
  • Ustawa z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych
  • Komunikat Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym
  • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia doręczeń elektronicznych
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia doręczeń elektronicznych
  • Ocena skutków
  • Zmiany przepisów w zakresie e-Doręczeń
  • Nowy harmonogram
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Kogo dotyczy nowa data – 1 października 2024 r. a dla kogo terminy pozostają bez zmian?
  • 1.01.2028 r. – rewolucja w obiegu dokumentów w podmiocie – obowiązek posiadania systemu klasy EZD
  • Dla jakich organizacji terminy wdrożenia pozostają bez zmian?
  • Okres przejściowy – jakie przepisy w tym czasie stosować i do kogo się odnosi?
  • eDoręczenia a EPUAP2
 2. Zmiany w standardzie eDoręczeń w 2024 roku
  • Zmiany w wysyłce masowej
  • Zmiany w limicie wielkości wiadomości
  • Zmiany w sposobie odbioru dokumentu przez osobę fizyczną
  • Jak zmiany standardu wpłyną na rozwój eDoręczeń?

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.