Sprawdź nowy, rozszerzony kurs dla rejestratorek medycznych

Sześciogodzinne, intensywne szkolenie w obniżonej cenie za wczesny zapis. Sprawdź najbliższe dostępne terminy!

Aplikacja mObywatel 2.0. - zastosowanie i zasady działania

Szkolenie archiwalne!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, jest w archiwum. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej.

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Praktyczne szkolenie z aplikacji mObywatel 2.0

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z definicjami ustawowymi i zasadami działania aplikacji,
 • Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji i bezpieczeństwa jej działania,
 • Zdobycie wiedzy na temat dalszego rozwoju aplikacji oraz usług publicznych.

Adresaci szkolenia z aplikacji mObywatel 2.0:

 • Administracja samorządowa,
 • Obywatele,
 • Wszyscy zainteresowani.

Wybierając nasz kurs online zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
   

Program

I. Aplikacja mObywatel – jak to działa?

 1. Do czego można wykorzystać aplikację?,
 2. Jak zainstalować aplikację?
 3. mObywatel na telefonie i w serwisie internetowym
 4. Zakres danych osobowych gromadzonych w aplikacji,
 5. Dokument mObywatel - co to jest i jakie dane zawiera?
 6. Istota Art. 7 ust. 4 Ustawy – czego dotyczy?
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych, uwierzytelnienie dwuskładnikowe,
 8. Integracja z rejestrami,

II. Usługi w aplikacji mObywatel

 1. W jaki sposób podmiot może świadczyć usługi w aplikacji?
 2. Wniosek o świadczenie usług przez podmiot publiczny i podmiot niepubliczny – tryb, zasady, warunki złożenia,
 3. Bezpieczeństwo usług w aplikacji,
 4. Do czego obywatel może wykorzystać mObywatela 2.0.?
 5. Usługi w mObywatelu:
  a) mDowód
  b) Naruszenie środowiskowe
  c) Punkty karne
  d) Bezpieczny autobus
  e) Polak za granicą
  f) Dodatek elektryczny
  g) Bilkom
  h) eRecepta
 6. Dalszy rozwój aplikacji – co nowego się pojawi?

III. mObywatel w pytaniach i odpowiedziach

 1. Z jakich telefonów, prywatnych czy służbowych urzędnik będzie potwierdzał mDowód?
 2. Czy mDowód to to samo co dowód osobisty?
 3. Gdzie użyję a gdzie nie użyję mDowodu?
 4. Jak sprawdzić kod QR drugiej osoby?
 5. Jak potwierdzić swoje dane kodem QR?
 6. W przypadku potwierdzenia profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym czy trzeba będzie weryfikować stronę teraz także przez mObywatel?
 7. Do tej pory obywatel musiał przyjść z fizycznym dowodem lub paszportem żeby potwierdzić profil zaufany. Czy można potwierdzać pz przy pomocy dokumentu mObywatel?
 8. Wnioski o mDowód będą składane w wersji papierowej przez obywateli?
 9. Czy na telefonie do weryfikacji potrzebny jest internet?
 10. Art. 37 ust.5 ustawy m Obywatel. Obywatele mogą, czy jednak nie, posłużyć się aplikacją?
 11. Skąd będzie wiadomo, że użytkownik mObywatela jest pracownikiem urzędu uprawnionym do potwierdzania tożsamości?
 12. Czy zastrzeżenie mObywatela w przypadku np. włamania na urządzenie będzie przekazywane do bazy Dokumenty Zastrzeżone?
 13. Czy podczas wyborów komisji będzie można okazać mDowód?
 14. I wiele innych odpowiedzi na pytania.

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne