Kursy Kancelaryjno Archiwalne I i II Stopnia. Sprawdź nowe terminy!

NOWOŚĆ. Od teraz prowadzimy kursy w formule 3-dniowej i weekendowej!

Koordynator ds. czynności kancelaryjnych

Szkolenie przełożone!

Chcielibyśmy Cię poinformować, że szkolenie, które przeglądasz, zostało przełożone. Jeśli jesteś zainteresowany dostępnymi terminami, sprawdź je poniżej

W przypadku braku terminów lub gdy potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami +48 510 810 990 lub skorzystania z przycisku "Zapytaj o szkolenie".

Nasze recenzje i certyfikaty

(4.8)

(5.0)

RIS: 2.06/00049/2023

ISO 9001:2015

ISO: 9001:2015

Szkolenie archiwalne

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do efektywnej realizacji obowiązków związanych z zarządzaniem dokumentacją w różnych instytucjach. 
Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnymi trendami, przepisami kancelaryjno-archiwalnymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie archiwizacji dokumentów. 
Szkolenie obejmuje omówienie podstawowych akt prawnych, praktyczne aspekty wykonywania zadań koordynatora oraz nadzór nad archiwum zakładowym, w tym proces brakowania dokumentacji. Zostaną również przedstawione procedury przygotowawcze i etapy przekazywania akt do archiwum państwowego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla koordynatorów czynności kancelaryjnych:

 • Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania Ustawy archiwalnej, rozporządzeń wykonawczych oraz wytycznych metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Adresaci szkolenia „Koordynator ds. czynności kancelaryjnych”:

 • Koordynatorzy czynności kancelaryjnych;
 • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych;
 • Archiwiści zakładowi;
 • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Wybierając nasz kurs online, zyskujesz:

 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym;
 • Możliwość dyskusji i zadawania pytań na bieżąco;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w cenie;
 • Certyfikat od Instytucji Szkoleniowej po zakończeniu nauczania, będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Program

 1. Podstawy prawne stanowiska koordynatora ds. czynności kancelaryjnych
  • Obowiązki archiwalne państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej.
  • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych.
  • Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.
 2. Wykonywanie zadań koordynatora ds. czynności kancelaryjnych
  • Bezdziennikowy system kancelaryjny w praktyce. Wdrażanie elektronicznej dokumentacji. Różnice i podobieństwa w tradycyjnym oraz elektronicznym systemie wykonywania czynności kancelaryjnych i ich wpływ na archiwizację.
  • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, Bc)
  • Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
  • Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
  • Opisywanie teczek
  • Sporządzanie ewidencji
  • Sylwetka koordynatora czynności kancelaryjnych i archiwisty zakładowego.
  • Porządkowanie dokumentacji w pierwotnym stanie wytworzenia.
  • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych oraz metodyczne etapy prac porządkowych.
  • Kontrole i ekspertyzy archiwum państwowego
  • Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Odmienne zasady rozliczania dla dokumentacji o znaczeniu trwałym i czasowym
 3. Nadzór nad archiwum zakładowym
  • Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
  • Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
  • Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
  • Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
  • Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
  • Ocena wartości dokumentacji a jej niszczenie. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur archiwalnych.
  • Jak należy przygotować akta do archiwum państwowego?
  • Procedury przygotowawcze
  • Etapy przekazywania akt do archiwum państwowego
  • Studium przypadku

Inne formy finansowania tego szkolenia:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):

O dofinansowanie może wnioskować każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają żadnego pracownika, nie mogą ubiegać się o wsparcie.

Baza Usług Rozwojowych (BUR):

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje. 

Trener

Adam Parysz

Trener, Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, Inspektor ochrony danych, Koordynator ds. dostępności, Archiwista. Prowadził audyty w takich organizacjach jak Tauron Obsługa Klienta, Sygnity S.A., Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 8 450 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. 
Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Oprócz prowadzenia szkoleń przygotowuję normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Miałem przyjemność szkolić między innymi 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, TAURON Obsługa Klienta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmerię Wojskową, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo-Hutniczą, Wojewódzkie Urzędy Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,  Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

 

Szkolenie archiwalne